проф. др Платон Совиљ


Недостаје слика

др Платон Совиљ

Редовни професор


Телефон021/485-4542
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Проф. др Платон Совиљ је редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Дипломирао је 1997. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, одсек Електротехника и рачунарство, смер Електроника и телекомуникације, усмерење Електроника.

Магистарски рад под називом „Екстерно тестирање површинских калемова уређаја за магнетску резонанцу“ одбранио је 2006. године (на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, област Електротехника и рачунарство, смер Електроника).

Докторирао је 2010. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Тема дисертације је „Стохастичко дигитално мерење ЕЕГ сигнала“.

Предаје на студијским програмима: Енергетика, електроника и телекомункације (ОАС, МАС и ДАС), Биомедицинско инжењерство (ОАС, МАС и ДАС), и Мерење и регулација (ОАС и МАС) на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Редовни професор
13.09.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом01.12.2010.01.08.2011.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром01.10.2007.01.11.2010.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Ванредни професор13.09.2016.12.09.2021.Катедра за електрична мерења
Доцент13.09.2011.12.09.2016.Катедра за електрична мерења
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2018.Катедра за електрична мерења
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.04.2016.Катедра за електрична мерења
НазивУ Установи
Температурна компензација рефлексионог оптокаплера

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Екстерно тестирање површинских калемова уређаја за магнетску резонанцу

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Стохастичко дигитално мерење ЕЕГ сигнала

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPejić D., Naumović-Vuković D., Vujičić B., Radonjić A., Sovilj P., Vujičić V.: Stochastic digital DFT processor and its application to measurement of reactive power and energy, Measurement, 2018, pp. 494-504, ISSN 0263-2241
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSovilj P., Milovančev S., Vujičić V.: Digital Stochastic Measurement of a Nonstationary Signal With an Example of EEG Signal Measurement, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2011, Vol. 60, No 9, pp. 3230-3232, ISSN 0018-9456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadonjić A., Sovilj P., Vujičić V.: Stochastic Measurement of Power Grid Frequency Using a Two-Bit A/D Converter, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2014, Vol. 63, No 1, pp. 56-62, ISSN 0018-9456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуUrekar M., Sovilj P.: EEG dynamic noise floor measurement with stochastic flash A/D converter, Biomedical Signal Processing and Control, 2017, Vol. 38, pp. 337-345, ISSN 1746-8094
(М23) Рад у међународном часописуSovilj P., Milovanović M., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z.: Influence of Wilbraham-Gibbs Phenomenon on Digital Stochastic Measurement of EEG Signal over an Interval, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 270-278, ISSN 1335-8871
(М23) Рад у међународном часописуBeljić Ž., Vujičić V., Pejić D., Sokola M., Mitrović Z., Sovilj P.: Grid Fundamental Harmonic Measurement in Presence of Gaussian Frequency Deviation Using 2-bit Flash A/D Converter“, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 481-488, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуPejić D., Gazivoda N., Ličina B., Urekar M., Sovilj P., Vujičić B.: A Proposal of a Novel Method for Generating Discrete Analog Uniform Noise, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2018, Vol. 18, No 3, pp. 61-66, ISSN 1582–7445
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBiro M., Ković V., Novović Z., Pejović J., Sokić J., Sovilj P.: ERP correlates of placebo and 'anti-placebo' effects, Primenjena psihologija, 2013, Vol. 6, pp. 339-354, ISSN 1821-0147
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBeljić Ž., Ličina B., Sovilj P., Pejić D., Vujičić V., Vujičić B.: Measurement of Definite Integral of Sinusoidal Signal Absolute Value Third Power Using Digital Stochastic Method, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 85-98, ISSN 1451-4869, UDK: 620.91:621.317
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомNovaković Đ., Sovilj P., Gazivoda N.: Multisensory Platform Based on NEC Protocol, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 23-33, ISSN 1451-4869, UDK: 004.7:621.398]:621.317
(М53) Рад у научном часописуSovilj P., Vujičić V., Pjevalica N., Pejić D., Urekar M., Župunski I.: Influence of signal stationarity on digital stochastic measurement implementation, Electronics, 2013, Vol. 17, No 1, pp. 45-53, ISSN 1450-5843, UDK: 621.38
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСовиљ П.: Стохастичко дигитално мерење ЕЕГ сигнала, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2010
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоВујичић В., Пејић Д., Пјевалица Н., Совиљ П., Митровић З., Урекар М., Бељић Ж., Газивода Н., Радоњић А., Вујичић Б.: Систем за мерење, контролу и надзор над токовима електричне снаге и енергије у ДТС XкВ/0,4кВ, 2014
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоВујичић В., Давидовић Д., Пјевалица Н., Пјевалица В., Пејић Д., Жупунски И., Урекар М., Совиљ П., Митровић З., Милованчев С., Вујичић Б., Вујичић Б., Бељић Ж.: Четвороструки трофазни анализатор снаге са функцијама мерења квалитета електричне енергије – типска ознака ММ4, 2012
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоВујичић В., Давидовић Д., Пјевалица Н., Пјевалица В., Пејић Д., Жупунски И., Урекар М., Совиљ П., Митровић З., Милованчев С., Вујичић Б., Вујичић Б., Бељић Ж.: Двоструки трофазни анализатор снаге са функцијама мерења квалитета електричне енергије – типска ознака ММ2, 2012
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Митровић З., Вујичић Б., Газивода Н., Пјевалица Н., Пејић Д., Совиљ П., Урекар М., Пјевалица В.: Прототип трофазног лимитера, 2014
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Вујичић В., Митровић З., Милованчев С., Вујичић Б., Совиљ П., Пјевалица Н., Пејић Д., Жупунски И., Урекар М., Бељић Ж.: Прототип редукованог дигиталног дела АСИЦ чипа – типска ознака ММ2 – ИЦ - В1, 2013
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Пјевалица Н., Пјевалица В., Пејић Д., Жупунски И., Вујичић В., Урекар М., Совиљ П., Митровић З., Милованчев С., Вујичић Б., Вујичић Б.: Индустријски прототип - модуо са 20 паралелних двобитних ФАДЦ на једној штампаној плочи, 2012
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Вујичић В., Давидовић Д., Пјевалица Н., Пјевалица В., Пејић Д., Жупунски И., Урекар М., Совиљ П., Митровић З., Милованчев С., Вујичић Б., Вујичић Б.: Индустријски прототип двоструког трофазног анализатора снаге са функцијама мерења квалитета електричне енергије - типска ознака ММ2, 2012
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Вујичић В., Давидовић Д., Пјевалица Н., Пјевалица В., Пејић Д., Жупунски И., Урекар М., Совиљ П., Митровић З., Милованчев С., Вујичић Б., Вујичић Б.: Индустријски прототип четвороструког трофазног анализатора снаге са функцијама мерења квалитета електричне енергије – типска ознака ММ4, 2012
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду13.09.2021.
Ванредни професорЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду13.09.2016.
ДоцентЕлектрична мерењаФакултет техничких наука13.09.2011.
Асистент - стари називЕлектрична мерењаФакултет техничких наука12.07.2010.
Асистент приправник РЕлектрична мерењаФакултет техничких наука24.01.2009.
Асистент - стари називЕлектрична мерењаФакултет техничких наука01.10.2007.