проф. др Игор Дејановић


Недостаје слика

др Игор Дејановић

Редовни професор


Телефон021/485-2447
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Дипломирао је 29.09.2000. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, на одсеку Електротехника и рачунарство, смер Рачунарска техника и управљање системима, усмерење Рачунарство. На последипломске студије Факултета техничких наука, смер Рачунарство и аутоматика, усмерење Рачунарске науке и информатика, уписао се школске 2000/01 године и положио све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 10. Магистарску тезу на тему “Метамодел, едитор модела и генератор пословних апликација” одбранио је 09.04.2008. године. Од 16.10.2000. до 28.12.2004. ради у Центру за рачунарство Факултета техничких наука као стручни сарадник. У звање асистента приправника на Факултету техничких наука изабран је 29.12.2004, у звање асистента изабран је 22.12.2008, у звање доцента 16.5.2012, а у звање ванредног професора 16.05.2017. Докторску дисертацију са темом “Прилог методама брзог развоја софтвера на бази проширивих језичких спецификација” одбранио је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду 16.01.2012. године.

Високошколско образовање, последипломско усавршавање, ангажовање у универзитетској настави и истраживачки рад посвећени су области примењених рачунарских наука и информатике. Уже области којима се др Игор Дејановић бави су: језици специфични за домен, софтверски обрасци и компоненте, развој софтвера управљан моделима, управљање конфигурацијом софтвера.

Редовни професор
16.05.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом16.01.2012.01.05.2012.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром22.12.2008.01.01.2012.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент приправник29.12.2004.01.12.2008.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Ванредни професор16.05.2017.15.05.2022.Катедра за информатику
Доцент16.05.2012.01.05.2017.Катедра за информатику
НазивУ Установи
Програмски пакет за анализу музичке композиције у реалном времену

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2000

Метамодел, едитор модела и генератор пословних апликација

Магистратура

Рачунарске науке

Факултет техничких наука

2008

Прилог методама брзог развоја софтвера на бази проширивих језичких спецификација

Докторат

Рачунарске науке

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDejanović I., Vaderna R., Milosavljević G., Vuković Ž.: TextX: A Python tool for Domain-Specific Languages implementation, Knowledge-Based Systems, 2017, Vol. 115, pp. 1-4, ISSN 0950-7051
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDejanović I., Milosavljević G., Vaderna R.: Arpeggio: A Flexible PEG Parser for Python, Knowledge-Based Systems, 2016, Vol. 95, pp. 71-74, ISSN 0950-7051
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRenata Vaderna, Željko Vuković, Igor Dejanović, and Gordana Milosavljević, “Graph Drawing and Analysis Library and Its Domain-Specific Language for Graphs’ Layout Specifications,” Scientific Programming, vol. 2018, Article ID 7264060, 26 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/7264060.
(М23) Рад у међународном часописуPerišić B., Milosavljević G., Dejanović I., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2011, Vol. 8, No 2, pp. 405-426, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуDejanović I., Milosavljević G., Tumbas Živanov M., Perišić B.: A Domain-Specific Language for Defining Static Structure of Database Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2010, Vol. 7, No 3, pp. 409-440, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуVuković Ž., Milanović N., Vaderna R., Dejanović I., Milosavljević G., Malbaša V.: Semantic-aided automation of interface mapping in enterprise integration with conflict detection, Information Systems and e-Business Management, 2016, Vol. 14, ISSN 1617-9846
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejanović I., Tumbas Živanov M., Milosavljević G., Perišić B.: Comparison of Textual and Visual Notations of DOMMLite Domain-Specific Language, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 20-24
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDejanović I., Milosavljević G.: Performance Evaluation of the Arpeggio Parser, 4. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, pp. 229-234
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Дејановић, Игор: Софтверски алати за дизајнирање и имплементацију језика специфичних за домен , Едиција "Техничке науке - монографије", Факултет техничких наука, 2016
(М52) Рад у часопису националног значајаДејановић, Игор, Вадерна, Рената, Милосављевић, Гордана, Вуковић, Жељко: Имплементација језика специфичних за домен употребом теxтX алата , Инфо М - Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе 58, Факултет организационих наука, 4–10, Јун 2016, ИССН 1451-4397
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду16.05.2022.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду16.05.2017.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду16.05.2012.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука22.12.2008.
Асистент приправникПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука29.12.2004.