проф. др Растислав Струхарик


Недостаје слика

др Растислав Струхарик

Редовни професор


Телефон021/485-4518
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаЛабораторија за дискретне системе и алгоритме 301

Растислав Струхарик је школске 1993/1994 уписао студије на Факултету техничких наука, одсек за електротехнику и рачунарство. Уписао је смер за електронику и телекомуникације, а касније усмерење за телекомуникације. Положио је све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 9.51. Дипломски рад на тему: "Нешто о машинском учењу" одбранио је 25. јануара 1999. године, из предмета Дискретни системи и дигитална обрада података са оценом 10 (десет). Након завршетка редовних студија уписао је магистарске студије школске 1999/2000 године на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек за електротехнику и рачунарство, смер електроника. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 10.00. Магистарску тезу под насловом: "Стабла одлука и детекција грешака у електронским колима - еволутивни приступ" одбранио је дана 17. августа 2005. године. Докторску дисертацију под насловом "Дигитална електронска кола за реализацију стабала одлука" одбранио је дана 18. децембра 2009. године. Од јуна 2002. године Растислав Струхарик је запослен на Факултету техничких наука у звању асистента-приправника на предмету Дискретни системи и алгоритми. Од децембра 2005. године изабран је у звање асистента на предмету Дискретни системи и алгоритми. До сада је учествовао у извођењу аудиторних, рачунарских и лабораторијских вежби из предмета: Теорија електричних кола, Дискретни системи и алгоритми, Основи електронике, Микропроцесорска електроника, Рачунарска електроника, Увод у микропроцесорску електронику, Увод и дигиталну и микрорачунарску електронику, Софтверски практикум. У оквиру научно-истраживачке делатности до сада је објавио један рад у међународном часопису и четири рада на међународним конференцијама.

Редовни професор
24.07.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент08.07.2010.01.06.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са докторатом18.12.2009.01.06.2010.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром16.12.2005.01.12.2009.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент приправник17.06.2002.01.12.2005.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Ванредни професор08.07.2015.Катедра за електронику
НазивУ Установи
О Машинском учењу

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Стабла одлуке у детекцији грешака у дискретним системима - еволутивни приступ

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Дигитална електронска кола за реализацију стабала одлука

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStruharik R., Vukobratović B.: A system for hardware aided decision tree ensemble evolution, Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 112, Part 1, February 2018
(М23) Рад у међународном часописуVukobratović B., Struharik R.: Co-Processor for Evolutionary Full Decision Tree Induction, Microprocessors and Microsystems, 2016, Vol. 45, pp. 253-269, ISSN 0141-9331
(М23) Рад у међународном часописуVuk S. Vranjković, Rastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak, “Reconfigurable Hardware for Machine Learning Applications”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Volume 24, Issue 5, June 2015
(М23) Рад у међународном часописуVuk S. Vranjković, Rastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak, “Hardware Acceleration of Homogeneous and Heterogeneous Ensemble Classifiers”, Microprocessors and Microsystems, Volume 39, Issue 8, November 2015, pp. 782-795
(М23) Рад у међународном часописуRastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak, “Hardware Implementation of Decision Tree Ensembles”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Volume 22, Issue 5, June 2013, pp. 1350032-1 - 1350032-37, ISSN: 0218-1266
(М23) Рад у међународном часописуRastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak "Intellectual property core implementation of decision trees", IET Computers&Digital Techniques, Vol. 3, Issue 3, May 2009, pp. 259-269 (M23)
(М23) Рад у међународном часописуRastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak "Evolving Decision Trees in Hardware", Journal of Circuits, System and Computers, Vol. 18, Issue 6, October 2009, pp. 1003-1060
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини***Vukobratović B., Struharik R.: Hardware Acceleration of Nonincremental Algorithms for the Induction of Decision Trees- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Rakanović D., Erdeljan A., Vranjković V., Vukobratović B., Teodorović P., Struharik R.: Reducing off-chip memory traffic in Deep CNNs using Stick Buffer Cache- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Erdeljan A., Vukobratović B., Struharik R.: IP Core for Efficient Zero-Run Length Compression of CNN Feature Maps- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRakanović D., Struharik R.: Implementation of Application Specific Instruction-set Processor for the Artificial Neural Network Acceleration using LISA ADL, 1. IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Novi Sad, 29-2 Septembar, 2017, pp. 121-125, ISBN 978-1-5386-3298-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStruharik R., Vukobratović B.: AIScale - A Coarse Grained Reconfigurable CNN Hardware Accelerator, 1. IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Novi Sad, 29-2 Septembar, 2017, pp. 474-482, ISBN 978-1-5386-3298-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRakanović D., Struharik R.: IP Core for AES256 and TDES algorithms with AXI Interface, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-23 Novembar, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVranjković V., Struharik R.: Coarse-grained Reconfigurable Hardware Accelerator of Machine Learning Classifiers, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStruharik R.: IP Cores for Hardware Acceleration of Decision Tree Ensemble Classifiers, 19. IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Bratislava, 3-5 Septembar, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStruharik R.: Decision Tree Ensemble Hardware Accelerators for Embedded Applications, 13. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 17-19 Septembar, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukobratović B., Struharik R.: Evolving Full Oblique Decision Trees, 16. IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), Budimpešta, 19-21 Novembar, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMijić S., Mezei I., Struharik R.: IP Cores for 2D Direct and Inverse Discrete Cosine Transformation, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 24-26 Novembar, 2015, pp. 433-436, ISBN 978-1-5090-0054-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRastislav Struharik, Vuk Vranjković, Staniša Dautović, Ladislav Novak, "Inducing Oblique Decision Trees", 12th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2014, Subotica, Serbia, September 11-13 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVuk Vranjković, Rastislav Struharik, "Reconfigurable Architecture for Machine Learning Classifiers", The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2013), Novi Sad, Serbia, May 15-17 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRastislav Struharik, Predrag Teodorović, "FPGA Cores for Hardware Evolution of Decision Tree Ensembles", The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2013), Novi Sad, Serbia, May 15-17 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRastislav Struharik, Vuk Vranjković, Bogdan Vukobratović, "IP Cores for Hardware Evolution of Decision Trees", 10th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2012, Subotica, Serbia, September 20-22 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDaniel Kesler, Staniša Dautović, Rastislav Struharik, "Design and Verification of Dynamically Reconfigurable Architecture", 10th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2012, Subotica, Serbia, September 20-22 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPredrag Teodorović, Bogdan Vukobratović, Rastislav Struharik, Staniša Dautović, “Generator sekvenci za izračunavanje proizvoljne n-ulazne Bulove funkcije korišćenjem dva memristora", TELFOR 12, Beograd, Serbia, Nevember 20-22 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRastislav Struharik, “Implementing Decision Trees in Hardware”, 9th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2011, Subotica, Serbia, September 8-10 2011.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRastislav Struharik, Vuk Vranjković, Predrag Teodorović, Staniša Dautović, “A Survey of Nanoelectronic Computing Architectures”, 16th International Symposium Power Electronics Ee2011, Novi Sad, Serbia, October 26-28 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdan Vukobratović, Predrag Teodorović, Rastislav Struharik, “Novel Voltage-Controlled, Nonlinear Drift Memristor Model”, 16th International Symposium Power Electronics Ee2011, Novi Sad, Serbia, October 26-28 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVuk Vranković, Rastislav Struharik, “New Architecture for SVM Classifier and its Application to Telecommunication Problems”, TELFOR 11, Beograd, Serbia, November 22-24 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvan Mezei, Rastislav Struharik, "Design of Huffman Decoder FPGA Core", ICEST 07, Ohrid, Macedonia, June 25-27 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRastislav Struharik, Ivan Mezei, "FPGA Implementation of the 2D-DCT/IDCT Core for the Motion Picture Compression", ICEST 07, Ohrid, Macedonia, June 25-27 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRastislav Struharik, Ladislav Novak, Alessandra Fanni, "Finding an Optimal Neural Network Structure Using Decision Trees", WSEAS NNA, FSFS, EC 2004 Conferences in Udine, Italy, March 25-27 2004
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRastislav Struharik, Ladislav Novak, Alessandra Fanni, "Finding an Optimal Neural Network Structure Using Decision Trees", WSEAS Transactions on Systems, Vol. 3, Issue 2, April 2004, pp. 438-442
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаИван Мезеи, Растислав Струхарик, "Систем за пренос видео сигнала базиран на коришћењу ФПГА технологије", Техника, Београд, Србија
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВук Вранковић, Растислав Струхарик, "Дизајн и верификација ДЛX процесора", Научно-стручни симпозијум "Информационе технологије - Јахорина 2007", Јахорина, Босна и Херцеговина, Март 28-30 2007
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRastislav Struharik, Ivan Mezei, "8051 IP Core for FPGA Applications", TELFOR 08, Beograd, Srbija, November 25-27 2008
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИван Мезеи, Растислав Струхарик, "Систем за пренос слике за потребе у бушотинама", ТЕЛФОР 08, Београд, Србија, Новембер 25-27 2008
(М71) Одбрањена докторска дисертација"Дигитална електронска кола за реализацију стабала одлука"
(М72) Одбрањен магистарски рад"Стабла одлука и детекција грешака у дигиталним електронским колима - еволутивни приступ"
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕлектроникаУниверзитет у Новом Саду24.07.2020.
Ванредни професорЕлектроникаУниверзитет у Новом Саду08.07.2015.
ДоцентЕлектроникаФакултет техничких наука08.07.2010.
Асистент - стари називЕлектроникаФакултет техничких наука15.09.2009.
Асистент - стари називЕлектроникаФакултет техничких наука16.12.2005.
Асистент приправникЕлектроникаФакултет техничких наука17.06.2002.