ванр. проф. др Анка Старчев-Ћурчин


Недостаје слика

др Анка Старчев-Ћурчин

Ванредни професор


Телефон-
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 304

Рођена је 06.12.1976. год. у Смедеревској Паланци, Република Србија. Основну школу завршила је у Сарајеву, а средњу школу, гимназију, у Ћуприји, одељење у Свилајнцу. Прву годину студија на Факултету техничких наука - Грађевински одсек уписала је школске 1995/1996 год., а дипломирала је на Факултету техничких наука 2002. год., са просечном оценом свих испита 9,18. Одбранила је дипломски рад под називом "Пројекат стамбене зграде По+П+8 у монтажном ИМС систему са армиранобетонским платнима за укрућење" са оценом 10,00.

У звање асистента-приправника за ужу научну област Конструкције у грађевинарству на Институту за грађевинарство Факултета техничкх наука у Новом Саду, изабрана је 2002. год., у звање асистент? 2007. год., а у звање асистент-мастер изабрана је 2010. год за ужу научну област Конструкције у грађевинарству на ФТН - Департман за грађевинарство и геодезију. На последипломским докторским студијама Факултета техничких наука уписана је од школске 2012/2013 год. и положила је све испите са просечном оценом 10,00.

Докторску дисертацију под називом "Оптимизација и анализа армиранобетонских раванских носача применом методе притиснутих штапова и затега" одбранила је 22.09.2017. године, на Факултету техничких наука. У звање доцента изабрана је 1.1.2018. године. Од децембра 2021. године изабрана је на Факултету техничких наука за Руководиоца основних академских студија грађевинарства. У звање ванредног професора изабрана је 1.1.2023. године.

На Департману за грађевинарство и геодезију, учествује у извођењу наставе на предметима: Теорија бетонских конструкција 1, Теорија бетонских конструкција 2 и Бетонске конструкције - смер путеви, а на Департману за архитектуру и урбанизам на предмету Носеће конструкције 2. На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу, учествује у извођењу наставе на предметима Теорија бетонских конструкција 1 и Теорија бетонских конструкција 2.

Члан је Друштва грађевинских конструктера Србије - ДГКС. Од 2005. год. је сарадник и истраживач на научноистраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учествовала је на међународном пројекту Ерасмус+, К-Форце.

Као аутор или коаутор објавила је 76 радова у домаћим и међународним часописима и зборницима радова са научно-стручних скупова.

Служи се енглеским, француским и руским језиком.

Живи у Новом Саду, удата је и има једно дете.

Ванредни професор
01.01.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.01.2018.31.12.2022.Катедра за конструкције
Асистент11.01.2010.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат стамбене зграде По+П+8 у монтажном ИМС систему са АБ платнима за укрућење

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Оптимизација и анализа армиранобетонских раванских носача методом притиснутих штапова и затега

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2017

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDukić D., Trivunić M., Starčev-Ćurčin A.:Computer-aided building maintenance with "BASE-FM" program, Automation in Construction, 2013, No 30, pp. 57-69, ISSN 0926-5805, UDK: 10.1016/j.autcon.2012.10.001
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМанојловић Д., Рашета А., Вукобратовић В., Чех А., Козарић Љ., Јовановић Ђ., Старчев-Ћурчин А.: Симулатион оф Лоад–Слип Цапацитy оф Тимбер–Цонцрете Цоннецтионс wитх Доwел-Тyпе Фастенерс, Буилдингс, 2023, Вол. 13, Но. 5, пп. 1-26, ИССН 2075-5309
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуКиред Ф., Шешлија М., Миловић (Татомировић Т., Старчев-Ћурчин А., Булатовић В., Радовић Н.: Стабилизатион оф Дифферент Соил Тyпес Усинг а Хyдраулиц Биндер, Буилдингс, 2023, Вол. 13, Но. 8, пп. 1-21, ИССН 2075-5309
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Малешев М., Кукарас Д., Радоњанин В., Шешлија М., Жарковић Д.: Еxпериментал Тестинг оф Реинфорцед Цонцрете Дееп Беамс Десигнед бy Струт-Анд-Тие Метход, Апплиед Сциенцес, 2020, Вол. 10, Но. 18, пп. 1-23, ИССН 2076-3417
(М23) Рад у међународном часописуШешлија М., Радовић Н., Јефтенић Г., Старчев-Ћурчин А., Пешко И., Колаковић С.: Тхе Инфлуенце оф Температуре Цхангес он Цонцрете Павемент, Технички вјесник - Тецхницал Газетте, 2020, Вол. 27, Но. 6, пп. 1990-2000, ИССН 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: THE PROGRAM "ST METHOD" FOR DETERMINING THE STRUT-AND-TIE MODELS OF RC PLANE MEMBERS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 1, No 23, pp. 291-300, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Radović N., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Kukaras D.: Physico-mechanical properties of concrete mixtures for construction of pavements at bus stations, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 2, pp. 121-132, ISSN 0350-2465
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Radović N., Jovanov D., Kukaras D., Starčev-Ćurčin A., Jokanović I.: Possibilities of Pervious Concrete Application in Road Construction, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 4, pp. 1202-1212, ISSN 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: Automatic Generation of Planar RC Strut-and-Tie Models, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2013, Vol. 11, No 1, pp. 1-12, ISSN 0354-4605, UDK: 624.04:519.673:624.072.22=111
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Malešev M., Kukaras D., Šešlija M.: Strut-and-Tie modeling of reinforced concrete plane members, 14. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 255-262, ISBN 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Starčev-Ćurčin A., Džolev I., Šešlija M., Nadaški D.: Nonlinear static analysis of RC wall using ABAQUS program, 14. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 207-214, ISBN 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽarković D., Jovanović Đ., Starčev-Ćurčin A., Nadaški D.: Concrete creep implementation into the Ottosen's constitutive model, 14. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 329-337, ISBN 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Džolev I., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Kukaras D.: Use of finite element method for simulation of RC beam nonlinear behavior, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 243-252, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.072.2:517.9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Lađinović Đ., Kukaras D., Džolev I.: Behavior analysis of RC wall designed by strut-and-tie method, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2017, pp. 305-310, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.07:004.42
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Džolev I.: Assessment of rc frame seismic performance related to confined concrete models, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 486-491, ISBN 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Džolev I.: Ultimate displacements and target displacements for two limit states according to EN 1998-3, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 561-567, ISBN 978-86-82707-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Lađinović Đ., Žarković D.: Impact of the Opening Position onto the Behaviour of a Reinforced Concrete Deep Beam, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 15-17 Septembar, 2016, pp. 192-197, ISBN 978-86-7892-839-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Starčev-Ćurčin A., Džolev I., Rašeta A.: Estimation of Ductility Demands of RC Frames Using Time History Analysis, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA, 24-25 April, 2015, pp. 223-237, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 624.042.7:519.853
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Rašeta A., Brujić Z., Žarković D.: RC Plane Girder Strut-and-Tie Optimization According to Reinforcement Amount and Layout, 7. iNDiS, Novi Sad, 25-27 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7892-750-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A.: Nonlinear seismic time-history analysis of RC frame according to EN 1998-1, 1. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 24-25 April, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Malešev M., Kukaras D., Lađinović Đ., Šešlija M.: Strength assessment of the reinforced concrete wall designed by Strut-and-Tie method, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 438-445, ISBN 978-86-6022-070-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Rajić N., Šešlija M., Jovanović Đ.: Nonlinear static analysis of RC frame with CDP model for concrete, 6. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Kraljevo: Savez građevinskih inženjera Srbije, 13-15 Jun, 2018, pp. 147-154, ISBN 978-86-88897-11-2, UDK: 624.014.2.042.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Malešev M., Kukaras D., Rašeta A., Žarković D.: ANALYSIS AND DESIGN OF RC DEEP BEAM USING THE "ST METHOD" PROGRAM, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građevinski fakultet u Subotici, 21-22 April, 2017, pp. 209-218, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.072.2.012.45
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Capacity Design of RC Multi-Storey Frame According to EN 1998-1, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 749-756, ISBN 978-86-82707-23-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Starčev-Ćurčin A., Radujković (Vukić) A.: Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Beam Bridges Exposed to Seismic Actions, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy, Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2011, pp. 563-572, ISBN 978-86-7892-336-4
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Malešev M., Kukaras D.: Topology Optimization of Reinforced Concrete Plane Members Using Strut-and--Tie method, 20. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 31-1 Maj, 2018, pp. 139-164, ISBN 978-86-6022-041-9
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорКонструкције у грађевинарствуУниверзитет у Новом Саду01.01.2023.
ДоцентКонструкције у грађевинарству01.01.2018.
АсистентКонструкције у грађевинарству11.01.2013.
АсистентКонструкције у грађевинарству и теорија конструкција11.01.2010.
Асистент приправникКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука11.01.2007.
Асистент приправникКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука03.12.2002.