Predmet: Kritička analiza referentnih umetničkih dela - doktorski umetnički projekat (17 - SDD6)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB18
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.02.2019..

Identifikacija, selekcija i kritička analiza umetničkih dela, pojava i autora referentnih u kontekstu definisane teme doktorskog umetničkog projekta.
Uspostavljanje najvišeg stepena razumevanja stvaralačkih motiva i ishoda radova drugih autora u kontekstu pristupa temi vlastitog umetničkog istraživanja.
Mapiranje umetničke produkcije relevantne za teorijski istraženu oblast doktorskog umetničkog projekta. Izbor referentnih autorskih dela, postupaka i pristupa. Kritička analiza i vrednovanje izabranih referentnih dela. Analiza mogućnosti stvaralačke interpretacije stečenih iskustava u sopstvenom umetničkom radu.
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraSva raspoloživa literatura (knjige, monografije, doktorski i magistarski radovi iz oblasti, katalozi, periodika, elektronska izdanja, internet prezentacije...) obuhvaćena studijskim programom u celini.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prezentacija i završna odbrana projektaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!