Predmet: Sistem menadžmenta kvalitetom (17 - IZOO62)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Predmet Sistem menadžmenta kvalitetom izučava se u cilju dobijanja osnovnih znanja neophodnih za upravljanje kvalitetom. Izučavaju se sve aktivnosti u procesima planiranja kvaliteta, kontrole kvaliteta, obezbeđenja kvaliteta i unapređenja sistema kvaliteta.
Student se upoznaje sa osnovnim pojmovima i principima upravljanja kvalitetom proizvoda i procesa rada. Ova znanja su, u kontekstu potreba koja nameću tržišta današnjice, neophodna za uspešnu komunikaciju (internu i eksternu), uspešno upravljanje resursima u svojoj ingerenciji i neophodna su podloga za razvoj lične karijere i opstanak i razvoj organizacije u kojoj će, nakon završenih studija, student raditi.
• Mesto i uloga sistema kvaliteta u organizaciji • Zahtevi savremenog tržišta • Kvalitet sistema, procesa i proizvoda • Kontrola kvaliteta • Obezbeđenje kvaliteta • Zahtevi kvaliteta po petlji kvaliteta i način njihovog zadovoljenja • Analiza stabilnosti i tačnosti procesa - SPC metode • Troškovi kvaliteta • Unapređenje kvaliteta i kadrovi • Modeli integralnog sistema kvaliteta
Nastava se izvodi putem auditornih predavanja koja su praćena slajdovima i auditornim vežbama koja dublje razrađuju rešavanje određenih problema. I predavanja i vežbe su propraćene sa velikim brojem primera iz prakse. Predviđena je i izrada domaćeg zadatka, pri čemu se samostalno rešava konkretni praktični problem.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraSistem menadžmenta kvalitetom2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vulanović, V. i dr.Metode i tehnike unapređenja procesa rada2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kamberović, B.Model integralnog sistema za upravljanje kvalitetom1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Oakland, S. J. TOTAL QUALITY MANAGEMENT 1995Butterworth - Heinemann Ltd, UKEngleski
Radlovački, V.Opšti procesni model i ocenjivanje efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 90002011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Delić, M.Menadžment kvalitetom i primena informacionih tehnologija : Kombinovani uticaj na performanse organizacije : monografija 2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Delić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Janković Marina
Docent

Auditorne vežbe