Predmet: Grafička ambalaža (17 - F502)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Cilj predmeta predstavlja obrazovanje studenata u oblasti grafičke ambalaže i njihovo osposobljavanje za razumevanje procesa proizvodnje ambalaže, značaja i uloge ambalaže te primene stečenih znanja u domenu projektovanja grafičke ambalaže . Kroz kurs se student detaljno upoznaje sa pojmom grafičke ambalaže, vrstama, potrebnim tehnološkim sistemima za njihovu realizaciju, projektovanjem, modifikacijom postojećih i izradom novih rešenja ambalaže, izradom prototipa, modele i crteže potrebne za proizvodnju. Student se uči da razume upotrebu datih pojmova, kako da problem iz date oblasti postavi i reši, razvije sposobnost identifikacije, formulacije i iznalaženja rešenja problema.
Po završetku kursa, studenati stiču znanja neophodna za razumevanje kompleksnih procesa u domenu grafičke ambalaže i mogu ih primeniti u oblasti projektovanja ambalaže, dizajna ambalaže, ispitivanja ambalaže, izrade novih i modifikovanje postojećih rešenja grafičke ambalaže. Nakon završenog kursa student je upoznat sa proizvodnjom ambalaže, ulogom ambalaže, materialima za izadu ambalaže, vrstama ambalaže, kontrolom kvaliteta, štampom ambalaže, projektovanjem novih i modifikovanjem postojećih rešenja, izradom prototipa ambalaže, cteža i formi neophodnih za njenu proizvodnju. Stečena znanja će koristiti u budućem profesionalnom radu kao i u daljem obrazovanju.
Proizvodnja ambalaže, značaj i uloga ambalaže. Papirna i kartonska ambalaža. Prijem sirovina i poluproizvoda namenjenim za proizvodnju ambalaže. Projektovanje ambalaže. Priprema i izrada forme. Papirna ambalaža. Savitljiva ambalaža. Kruta ambalaža. Sistemska ambalaža. Standardi pakovanja. Ambalaža od kartona i valovite lepenke. Vrste, projektovanje, oprema za tehnološki proces izrade. Kontrola kvaliteta ambalaže. Ostale vrste ambalaže: polimerna ambalaža, metalna, drvena, staklena i tekstilna ambalaža. Štampa ambalaže. Praktičan deo prati teorijska izlaganja: projektovanje grafičke amabalaže u odgovarajućem softveru, modifikovanje rešenja standardnih kutija, crtanje novih rešenja kutija, izrada prostornog modela strukturnog dizajna kutije, izrada prototipa ambalaže, izrada modela i crteža složivih kutija, izrada forme za isecanje složivih kutija.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno, u vidu predavanja i računarskih i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva sa simulacijama i navođenjem primera s ciljem lakšeg razumevanja predmetne materije. Materijali sa predavanja su dostupni studentima u .pdf formatu. Računarske vežbe prate predavanja i predstavljaju upotrebu softverskog alata za projektovanje grafičke ambalaže, modifikovanje rešenja standardnih kutija, crtanje novih rešenja kutija, izradu prostornog modela strukturnog dizajna kutije, izradu prototipa ambalaže, izradu modela i crteža složivih kutija, dok su laboratorijske vežbe organizovane na način da se praktično, na raspoloživoj laboratorijskoj opremi, primenjuju stečena teorijska znanja iz oblasti kontrole kvaliteta i testiranja mehanničkih osobina ambalažnih materijala. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nelson, R.E.Package Printing1993Jelmar Publishing Co, NYEngleski
Vujković, I.Polimerna i kombinovana ambalaža1997Poli, Novi SadSrpski jezik
Klimchuk, M.R., Krasovec, S.APackaging Design2006John Willey & Sons, New JerseyEngleski
Kirwan, M.J.Paper and paperboard packaging technology2005Blackwell Publishing, LondonEngleski
Lazić, V., Novaković, D.Ambalaža i životna sredina2010Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D., Pal, M., Đurđević, S.Grafička ambalaža : praktikum za vežbe2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vujković, I., Galić, K., Vereš, M.Ambalaža za pakiranje namirnica2007Tectus, ZagrebSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Pal dr Magdolna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pal dr Magdolna
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Gvoka Teodora
Asistent

Računarske vežbe