проф. др Зоран Цекић


Недостаје слика

др Зоран Цекић

Редовни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеРедовни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.2012.Катедра за организацију и технологију грађења
НазивУ Установи
Пројекат претходно-напрегнутог бетонског моста Награда за најбољи дипломски рад из бетонских мостова у генерацији из фонда Професор Илија Стојадиновић

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1991

Управљање савременим информационим технологијама и информационим системима у грађевинарству

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2001

Стратегијско управљање грађевинским предузећима на међународном тржишту

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCirovic, G. and Cekic, Z. (2002) “Case Based Reasoning Model applied as a decision support for construction projects”, “Kybernetes”, No. 6, Vol 31, pp. 896-908, 'Official Journal of the World Organisation of Systems and Cybernetics, MCB Univ. Press, Bradford, ISSN 0368-492X, UK, 2002
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Božilović, S. (2004) “Application Of Artificial Intelligence Techniques According To The Process And IT Protocols Applied In Construction Project Process”, Conference Proceedings - II LACCEI International Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI’2004) “Challenges and Opportunities for Engineering Education, Research and Development”, Miami, Florida, USA, ttp://www.laccei.org /proceedings2004/ FinalPapers/ IT_105.pdf, 2 - 4 June 2004, Information Technology Track, Paper 105, pp 1 - 6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆirović, G and Cekić, Z. (2006) “Soft Computing CBR as a IT support for the initial briefing stage of a construction project“, Proceedings of joint CIB, Tensinet, Adaptables 2006, IASS International Conference on Adaptibility in Design and Construction, Vol 3, Topic 12, Eindhoven University of Technology, 3 - 5 July 2006, pp 20 – 24
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2007) “Management and Economics Educational Programmes as a Construction Industry Development Support“, Proceedings of International conference, “CME25: Construction Management and Economics: past, present and future“, University of Reading, UK, 16-18 July 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Sudjic, S. (2008) “Site and project managers roles in construction projects in serbia: past, present and future“, Proceedings of Eight International Conference “Organization, Technology and Management in Construction“, Faculty of Civil Engineering, S E N E T, University of Zagreb, Croatian association for Organization in Construction, Croatian Association of Project Managers, Umag, 17 – 20 September 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2008) “Management and economics education programmes quality enhacement strategy“, Proceedings of Eight International Conference “Organization, Technology and Management in Construction“, Faculty of Civil Engineering, S E N E T, University of Zagreb, Croatian association for Organization in Construction, Croatian Association of Project Managers, Umag, 17 – 20 September 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2009) “Process approach to public expenditure management“, Proceedings of XXXVI International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2009, Ivanjica, 22-25 September 2009, pp 213 - 216
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. “Case Based reasoning and infrastructure project knowledge base“, Proceedings of Joint International Symposium of CIB Working Commissions: W055: Building Economics and W065 Organization and Management in Construction, “Construction Facing World-wide Challenges”, Dubrovnik, 27 September -1 October 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Lunic, D. (2010) “Delphi method: Effectiveness of project team“, Proceedings of XXXVII International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2010, Ivanjica, 22-25 September 2010, pp 213 - 216
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2010) “Programme management of PPP portfolio“, Proceedings of 1st International Scientific and techical Symposium Instalation & Architecture I&A 2010, Faculty of Architecture, University of Belgrade, 28 - 29 October, pp295 - 301
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Surlan, N. (2011) “Value assessment in construction“, Proceedings of 10th International Conference “OMTC Organization, Technology and Management in Construction“, Faculty of Civil Engineering, S E N E T, University of Zagreb, Croatian association for Organization in Construction, Croatian Association of Project Managers, Šibenik, 7 – 10 September 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Končarević, B. (2011) “Relationship approach to construction stakeholder management“, Proceedings of 10th International Conference “OMTC Organization, Technology and Management in Construction“, Faculty of Civil Engineering, S E N E T, University of Zagreb, Croatian association for Organization in Construction, Croatian Association of Project Managers, Šibenik, 7 – 10 September 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Lunic, D. (2011) “Factors influence team dynamic and effectiveness in construction“, Proceedings of 14-th International Symposium of MASE (Macedonian Association of Structural Engineers), 28. Sept-1.Oct 2011.Struga, Macedonia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekic, Z. (2006) “International Competitive Advantages of Construction Companies”, Proceedings of International Conference “Contemporary problems in Construction”, Subotica, Faculty of Civil Engineering, University of Novi Sad, 2-3 June 2006, pp. 515 - 520
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2006) “Delphi Method Applied For International Project Portfolio Management In Construction“, Proceedings of 7th International Conference “Organization, Technology and Management in Construction“, Faculty of Civil Engineering, S E N E T, University of Zagreb, Croatian association for Organization in Construction, Croatian Association of Project Managers, Zadar, 20 – 22 September 2006, 60 - 67
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekic, Z. (2006) “Neural networks and strategic decisions in construction“, Proceedings of International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2006, Institute “Mihajlo Pupin“, Banja Koviljaca, 3 - 6 October 2006, pp. 645 - 648
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekic, Z. (2006) “Neural networks applied as a strategic decision support in construction companies“, Proceedings of 10th national and 4th international Congres INDIS 2006, Planning, design, construction and rebuilding in Construction, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Institute of Construction, Novi Sad, 22 - 24 November 2006, pp. 401- 412
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCirovic, G and Cekic, Z. (2007) ”Industry Knowledge Base And Case-Based Reasoning in Construction”, Proceedings of International conference “Scientific direction and development vision“, Faculty of Architecture and Civil Engineering, University of Banja Luka, February 2007, pp. 43 - 51
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2007) “Scenario planning in construction”, Proceeding of International Conference: “Multi-disciplinary modeling and design of construction materials and structures”, Faculty of Civil Engineering, Subotica, University of Novi Sad, 1-2 June
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2007) “Application of Delphi research methodology in construction“, Proceedings of XXXIV International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2007, Banja Koviljaca, 14 - 15 October 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2008) “IT support to development, monitoring and renewal of education programmes in construction“, Proceedings of XXXV International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2008, Soko Banja, 14-17 September 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić, I.; Cekić, Z.; Drobnjaković, S. (2009) “Multi-criteria analysis of heat-resisting materials“, Proceedings of YUPMA 2009, XIII International Project Management Symposium: Project Management – Vision and Strategic Goals, Zlatibor, 6-8 June 2009, pp 369 - 373
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić, I.; Cekić, Z.; Terzic, A. (2009) “Solution stability in multi-criteria selection of heat-resisting materials“, Proceedings of 12th International Conference dependability and Quality Management, UDK 658,56, ISSN 1451-4966, Belgrade, Serbia, 25-26 June 2009, pp. 674-680
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z., Nikolić, I. (2009) “Knowledge base of heat-resisting materials“, Proceedings of 12th International Conference dependability and Quality Management, UDK 658,56, ISSN 1451-4966, Belgrade, Serbia, 25-26 June 2009, pp. 665-673
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić, I.; Koprivica, S.; Cekić, Z. (2009) “Model of component mixing and product development with available resources“, Proceedings of XXXVI International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2009, Ivanjica, 22-25 September 2009, pp 719 - 721
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić, I.; Koprivica, S.; Cekić, Z. (2009) “Multi-criteria approach to component producing and mixing“, Proceedings of VII International Symposium SPIN 2009, Faculty of Organizational Science, University of Belgrade, 5- 6 November 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2009) “Process protocol of public sports facilities investment program“, Proceedings of International Symposium Sport Facilities - SPOFA 2009, Faculty of Sport, University of Belgrade, 8 - 9 October 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2010) “Public infrastructure projects cycle management“, Proceedings of International Symposium GNP 2010, Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, Zabljak, 15 - 19 February 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Končarević, B. (2011) “Construction stakeholder management“, Proceedings of XXXVIII International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2011, Zlatibor, 4 - 7 October 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSurlan, N. and Cekić, Z. (2011) “Value management in construction“, Proceedings of XXXVIII International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2011, Zlatibor, 4 - 7 October 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Lunic, D. (2011) “Project team effectiveness in construction: impact factors“, Proceedings of 2nd International Scientific and techical Symposium Instalacije & Arhitektura I&A 2011, Faculty of Architecture, University of Belgrade, 27 - 28 October 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Surlan, N. (2012) “What is value of construction project?“, Proceedings of International Scientific Symposium in Construction GNP 2012, Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, Zabljak, Montenegro, 19 - 24 February 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Surlan, N. (2012) “Whole Life Value: procedures, parameters and index“, Proceedings of International Scientific Symposium on Sustainable Development and Planning: New Urbanity - Cities vias Global Chelenges, Institute of Urbanism. Belgrade, 11 - 14 April 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSurlan, N and Cekić, Z. (2012) “Value Study as a tool for defining Design Brief on the sustainable construction projects“, Proceedings of International Scientific Symposium Maintainance and Production Engineering KODIP 2012, Budva, Montenegro, 26 - 29 June 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. And Surlan, N. (2012) “Value impact at the design brief of the construction projects“, Proceedings of XXXIX International Congres of Operational research SYM-OP-IS 2012, Tara, 25 - 28 Septembar 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. and Surlan, N (2012) “Client Value System“, Proceedings of 3nd International Scientific and techical Symposium Instalacije & Arhitektura I&A 2012, Faculty of Architecture, University of Belgrade, 8 - 9 November 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSurlan, N and Cekić, Z. (2012) “Impact of Value Management and local knowledge on the sustainable projects in Western Balkans“, Proceedings of International Scientific Symposium People, Buildings and Environment - PBE 2012, Brno University of Technology, Lednice, Chech Republic, 7 - 9 November 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekić, Z. (2012) “Value management workshops and environmental sustainability“, Proceedings of International Scientific Symposium - The role of universities and their contribution to sustainable development - STRAND 2012, Beograd, 23 - 24 November 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCekic, Z. and Surlan, N (2012) “Value Engineering: local experience and knowledge“, Proceedings of 12th national and 6th international Congres INDIS 2012, Planning, design, construction and rebuilding in Construction, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Institute of Construction, Novi Sad, 28 - 30 November 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆirović, G and Cekić, Z. (2002) “Construction Technology Selection using Rough Sets Case Based Reasoning Model”, CIB W102 International Conference Proceedings “Information and Knowledge Management in Building: 2002”, 17-18 June 2002, Belgrade, pp 41 - 50
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2001) “Health Check of Strategic Management of IT in Construction Companies”, “Construction” Monthly Review, Vol 55, No 4, April 2001, pp. 111-116, UDK:658.542:69.061.5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2002) “Methodology of IT-enabled Process Change in the Construction Industry”, “Tehnika - Naše građevinarstvo” Vol 56, No 1, Januar 2002, strand. 7-16
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2002) “Integration of Computer Application in Construction”, “Izgradnja” , Vol 56, No 1-2, Januar-Februar 2002, strane. 42-50
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2004) “IT protocol of construction project process”, “Izgradnja” , Vol 58, No 1-2, Januar-February 2004, strane 5-11
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2004) “Strategic Information System of Construction Company”, “Tehnika - Naše građevinarstvo” , Vol 58, No 6, 2004, strane. 1 - 8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2004) “Neural Network Model Applied in International Project Portfolio and Corporate Strategy Developing”, “Izgradnja”, Vol 58, No 10, Octobar 2004, strane 257 - 267
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2004) “Application of Delphi Method in Selection of International Projects”, “Management” Monthly Review of Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Year IX, No 36, December 2004, pp. 47 - 56,
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2005) “Influence of the National Environment on the International Competetiveness of Serbian Construction Companies according to the porter Diamond Framework”, “Tehnika - Naše građevinarstvo” , Vol 59, No 4, 2005, strane 1 - 12
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekic, Z. (2005) “Application of Delphi Method in Selection of International Competitive Advantages of Construction Companies”, “Izgradnja”, Vol 59, No 10-11, November 2005, strane 389 - 396
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCirovic, G and Cekic, Z. (2006) ”Case-Based Reasoning Applied in Preliminary Design Phase of Construction Projects”, “Izgradnja”, Vol 60, No 3-4, April 2006, strand. 55 - 62,
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаCekić, Z. and Dukic, D. (2009) “Strategic approach to corporate real estate management“, Scientific Journal „Economics thesis“, Faculty of Economics, University of Nis, Vol 47 (No. 3), Niš, November 2009, pp 219 - 233
(М53) Рад у научном часописуCekic, Z. (2005) “Application of Artificial Neural Networks in Construction”, “Technical Diagnostics”, Scientific Monthly Review of Serbian Technical Diagnostic Association, Vol 4, No 2, 2005, pp. 36 - 44
(М53) Рад у научном часописуCekić, Z. and Scepanovic, J. (2011) “Maintainance and rehabilitation of road networks in East Hercegovina during winter”, “Technical Diagnostics”, Scientific Monthly Review of Serbian Technical Diagnostic Association, Vol X, No. 2, 2011
(М53) Рад у научном часописуNikolić, I.; Koprivica, S.; Cekić, Z. (2009) “The optimization of mixture problem on the example of heat-resisting materials“, Communications in Dependability and Quality management – An International Journal, Volume 12, Number 3, Jule - September 2009, pp 3-12
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниCekic, Z. (2002) “Process and IT Protocols Applied in Construction Project Process Redesign”, Conference Proceedings “Procedures, Regulations and Management in Construction”, 22-24 May 2002, Arandjelovac, pp. 318 – 328
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМенаџментУниверзитет "Унион-Никола Тесла"28.10.2011.