Predmet: Mehanika 3 (17 - M201)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.10.2005..

Razvijanje apstraktne inteligencije shvatanja dinamike i dinamičkih odnosa i sticanje osnovnih znanja iz dinamike kao osnovne oblasti mašinskog inžinjera u svakodnevnoj praksi.
Stečena znanja studenti koriste u svom daljem obrazovanju kao i u svojoj praksi posle diplomiranja na fakultetu.
Zakoni dinamike. Vrste sila. Zadaci dinamike. Diferencijalne jednačine kretanja tačke. Prvi integrali. Impuls, rad, snaga i potencijalna energija sile. Opšti zakoni dinamike tačke. Stabilnost ravnotežnog položaja tačke. Svojstva kretanja tačke u polju centralne sile. Kretanje tačke u polju gravitacione sile. Relativno kretanje tačke. Kretanje tačke po glatkoj, obrtnoj i nepokretnoj površini u polju zemljine teže. Kretanje tačke po liniji. Dinamika sistema materijalnih tačaka. Klasifikacija sila. Jednačine kretanja. Opšti zakoni dinamike materijalnog sistema. Dinamika tačke promenljive mase. Jednačina Meščerskog. Jednačina Ciolkovskog. Dinamički torzer sistema. Dalamberov princip. Rad unutrašnjih sila krutog tela. Rad sprega i momenta sile. Translatorno kretanje tela. Moment inercije tela. Štajnerova teorema. Moment inercije tela u odnosu na proizvoljnu osu. Centrifugalni moment inercije. Elipsoid inercije. Glavna i glavna centralna osa inercije. Obrtanja tela oko nepomične ose. Ravansko kretanje krutog tela i sistema krutih tela. Obrtanje tela oko nepomične tačke. Približna teorija giroskopa. Stvarna i virtualna pomeranja. Idealne veze. Lagranž-Dalamberov princip. Generalisane kooordinate. Generalisane sile. Lagranževe jednačine druge vrste. Lagranževa funkcija. Ciklična koordinata. Stabilnost relativne ravnoteže sistema. Osnovi teorije udara materijalne tačke. Udar sistema materijalnih tačaka. Lagranževe jednačine druge vrste pri udaru.
Predavanja su auditorna za sve studente a vežbe se obavljaju u manjim grupama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vujanović, B.Dinamika1976Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Đukić, Đ., Atanacković, T., Cvetićanin, L.Mehanika2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda15.00
Kolokvijumneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada15.00
Usmeni deo ispitaneda15.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačić dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Balać Sonja
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kovačić dr Ivana
Redovni profesor

Auditorne vežbe