Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent sa doktoratom dr Ivan ŠkiljaicaAsistent sa doktoratom13.10.2021.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema20211013