Predmet: Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju (17 - URZP22)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Poznavanje osnovnih karakteristika izgrađenog okruženja (konstrukcija, materijalizacija) i urbane infrastrukture.
Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju identifikaciju rizičnih faktora u izgrađenom okruženju, sa aspekta primenjenih konstruktivnih rešenja i materijalizacije objekata, kao i sagledavanje faktora rizika po pitanju urbane infrastrukture u slučaju katastrofalnih događaja i požara. Stečena znanja takođe omogućuju formulisanje predloga preventivnih mera, kao i sagledavanje i karakterizaciju postojećih rešenja preventivne zaštite objekata i infrastrukture u slučaju katastrofalnih događaja i požara.
Tipologija i klasifikacijom građevinskih materijala i konstrukcija, planiranje i projektovanje objekata, sa naglaskom na arhitektonsko – građevinske preventivne mere bezbednosti objekata u uslovima katastrofalnih događaja i požara i ponašanje građevinskih materijala i konstrukcija u požaru. Upoznavanje sa osnovnim elementima komunalnih sistema i njihove zaštite: hidrotehnički sistem, sistem snabdevanja vodom, sistem odvođenja i prečišćavanja, sistem odbrane od poplava, infrastrukturni kompleksi, koridori i objekti, energetski sistem, snabdevanje električnom energijom, distributivne električne mreže, sistem snabdevanja toplotnom energijom, toplifikacioni sistemi, gasifikacioni sistemi, PTT i kablovsko-distributivni sistemi, neizgrađene površine, objekti pod zemljom, metroi, tuneli, pešački prolazi, podzemne garaže. Studije slučaja – analiza događaja iz prethodnog perioda. Analiza planiranih objekata – projektne dokumentacije, analiza izgrađenih objekata i sagledavanje primenjenih konceptualnih rešenja sa aspekta zaštite od katastrofalnih događaja i požara.
Predavanje, seminarski rad, prezentacija, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Buchanan, A.H.Structural Design for Fire Safety2006John Wiley & sons, LTD, EnglandEngleski
M. David EganGrađevinske konstrukcije i požar1990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Krnjetin, S.Graditeljstvo i zaštita životne sredine2001Prometej, Novi SadSrpski jezik
Kreimer, A., Arnold, M., Carlin, A. (ed.)Building Safer Cities: The Future of Disaster Risk Management2003The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, WashingtonEngleski
Steve Curwell, Bob Fox, Morris Greenberg, Chris MarchHazardous building materials – a guide to the selection of environmetally responsible alternatives2002Spon press, USA and CanadaEngleski
Vlahović, M.Geologija u građevinarstvu2008Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Mladenović, S., Pavlović, M., Stanojević, D.Korozija i zaštita betona i armiranog betona2008Siszam, BeogradSrpski jezik
Wines, J.Green architecture2000Benedict Taschen Verlag GmbH, KolnEngleski
Slessor, C.Sustainable architecture and high technology1997Thames & Hudson, LondonEngleski
Brennecke, W. end al.Atlas krovnih konstrukcija : kosi krovovi1990Građevinska knjiga, BeogradEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Laban dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lazić Cveta
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lazić Cveta
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Računarske vežbe