Predmet: Kapacitet drumskih saobraćajnica (17 - S0439)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o praktičnom kapacitetu (propusnoj sposobnosti) svih funkcionalnih delova mreže drumskih saobraćajnica i metodama za njegovo utvrđivanje. Sticanje znanja o postupcima analize kapaciteta i utvrđivanju veličine protoka pri višim nivoima usluge, kao i načinu dimenzionisanja elemenata i funkcionalnih delova mreže u skladu sa zahtevima za protokom. U okviru predmeta pručavaće se savremeni inženjerski postupci i softverski alati koji se koriste u postupcima analize kapaciteta.
Sticanje znanja za utvrđivanje kapaciteta funkcionalnih elemenata putne i ulične mreže primenom savremenih inženjerskih metoda u zavisnosti od karakteristika projektnih elemenat i karakteristika saobraćajnog toka. Ovladavanje postupcima za ocenu nivoa usluge na svim funkcionalnim delovima putne mreže u postojećim i projektovanim uslovima. Stečena znanja se u praksi koriste u postupcima izbora optimalne projektne varijante -optimalnog koridora u generalnom projektu, tj. optimalne trase u idejnom projektu, proceduri vrednovanja u okviru prethodnih studija opravdanosti, predfizibiliti i fizibiliti studiji, idejnom projektu i izradi programa ulaganja u mrežu saobraćajnica, analizi uticaja na životnu sredinu, izboru optimalnih putanja u okviru planiranja saobraćaja, itd. Znanja koja studenti steknu u okviru ovog predmeta predstavljaju neophodnu osnovu za predmete koji se bave projektovanjem saobraćajne infrastrukture i regulisanjem saobraćaja.
Uvod u proračun kapaciteta i nivoa usluge, kapacitet i nivo usluge auto puteva, kapacitet i nivo usluge dvotračnih puteva, kapacitet i nivo usluge višetrečnih puteva, kapacitet i nivo usluge istosmernih ukrštanja, kapacitet i nivo usluge prioritetnih raskrnsica, kapacitet i nivo usluge kružnih raskrsnica, kapacitet i nivo usluge signalisanih raskrsnica, kapacitet i nivo usluge pešačkih i biciklističkih staza.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. U okviru predmeta predviđeno je polaganje dva kolokvijuma koji supstituišu praktični - računski deo ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kuzović, Lj.Kapacitet i nivo usluge drumskih saobraćajnica2000Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20002000Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2000Engleski
Đorđević, T., Bogdanović, V.Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja prioritetne raskrsnice2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kuzović, Lj., Topolnik, D.Kapacitet drumskih saobraćajnica1989Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Kuzović, Lj., Topolnik, D.Kapacitet drumskih saobraćajnica1989Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Highway capacity manual 19651965Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, WashingtonEngleski
Mitić, D., Vukanović, S.Kružne raskrsnice1994Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Tubić, V.Zbirka rešenih zadataka iz kapaciteta i nivoa usluge drumskih saobraćajnica2000Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Kuzović, Lj.Utvrđivanje potreba i opravdanosti izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija izgradnjom obilaznica1997Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Kuzović, Lj.Kapacitet i nivo usluge drumskih saobraćajnica2000Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Bogdanović, V., Ruškić, N.Kapacitet drumskih saobraćajnica2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Đorđević, T., Bogdanović, V.Kapacitet putnih i uličnih urkštanja2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20102010Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2010Srpski jezik
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20162016Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2016Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada3.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada4.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vuk
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Garunović Nemanja
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe