Predmet: Upravljanje tehničkim sistemima (17 - II1010)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemi
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 18.10.2012..

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim tehnikama i uređajima koji se koriste za upravljanje i regulaciju tehničkih sistema u industriji.
Ishod predmeta su znanja koje studenti treba da poseduju kako bi razumeli načine i uređaje pomoću kojih se vrši upravljanje i regulacija u tehničkih sistema u industriji. Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaće da izračunaju parametre matematičkog modela objekta upravljanja, da izaberu odgovarajuće senzore, aktuatore i regulatore i da reše kola koja ih sadrže, da analiziraju proste programabilne logičke kontrolere.
1.Osnovni principi upravljanja; 2.Matematički opisi objekata upravljanja; 3.Merni pretvarači/Senzori; 4.Aktuatori; 5.Regulatori; 6.Programabilno logički kontroleri; 7.Sistemi za nadgledanje i vizuelizaciju; 8.Industrijske komunikacione mreže; 9.Decentralizovani i distriburani kontroleri; 10.Industrijski roboti; 11.Mehatronički sistemi; 12.Implementacija upravljačkih sistema
Nastava se odvija kroz predavanja i vežbe. Tokom vežbi student je obavezan da uradi praktično orijentisane zadatke. Provera znanja se odvija kroz dva testa i završni ispit, pri čemu pre toga student mora da uradi sve predviđene vežbe. Završni ispit je pismeni.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojić, M.Kontinulani sistemi automatskog upravljanja1996Nauka, BeogradSrpski jezik
Groover, M.P.Automation Production Systems and Computer Integrated Manufacturing2001Prentice Hall, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ostojić dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tarjan dr Laslo
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Šenk dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe