Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер уметник сценског дизајна (Маст. ум. сцен. диз.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Архитектура и урбанизам; Примењене уметности и дизајн


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

На Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука развијена су три нивоа студија која се, користећи интердисциплинарни приступ, са различитих аспеката баве истраживањима у области сценског дизајна. На основу дугогодишњег искустава и непосредног увида у стање и токове развоја сценске уметности и образовања код нас и у свету, као и на основу интересовања студената архитектуре на Факултету техничких наука, креирана је структура студијског програма посвећена истраживањима у области сценске архитектуре, савремених техничко-технолошких достигнућа у области сценске уметности, као и развоју уметничких пракси како у области архитектуре, тако и у области извођачких уметности....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Динуловић др Радивоје
Редовни професор из поља уметностиТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 142002.008
Сценски дизајн42002.008
Изборни предмет 233000.005
Изборни предмет 310-20-200.003
Изборни предмет 422000.00-2.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Теорија сценског дизајна21000.004
Изборни предмет 530-40-400.007
Изборни предмет 620-20-200.004
Стручна пракса00003.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00060.004
Израда и одбрана мастер рада00006.008