Predmet: Osnovi elektrotehnike (17 - II1007)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Cilj predmeta je da studenti nauče terminologiju i osnovne zakone Elektrotehnike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski konstantnih struja i vremenski promenljivih struja.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje, da reše jednostavna električna kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i najveću snagu u električnim mrežama. Studenti su osposobljeni da rešavaju jednostavnije elektrotehničke probleme, da uspešno komuniciraju sa kolegama iz struke i da budu uspešan deo multidisciplinarnog tima.
Rad električnih sila, napon i potencijal električnog polja. Kondenzatori. Jačina električne struje. Prvi Kirhofov zakon. Omov zakon i otpornici. Redna i paralelna veza otpornika. Džulov zakon. Drugi Kirhofov zakon. Generatori i njihove karakteristike. Prosto električno kolo. Rešavanje električnih mreža. Električna kola vremenski promenljive struje. Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Fazori, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Simetrični trofazni sistemi.
Nastava se izvodi u vidu predavanja, uz multimedijalne prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, stiče se znanje koje izgrađuje inženjersku intuiciju. Studenti rade četiri laboratorijske vežbe iz jednosmernih i prostoperiodičnih struja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Juhas, A., Milutinov, M., Pekarić-Nađ, N.Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike : studente strukovnih studija2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Rizzoni, G.Principles and applications of electrical engineering2007McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Auditorne vežbe