Predmet: Izabrana poglavlja iz elektroenergetike (17 - EESIPE)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 03.12.2018..

Cilj predmeta je upoznavanje sa konceptima savremenih elektroenergetskih sistema – proizvodno/prenosnih i distributivnih sistema, električnih mašina, elektromotornih pogona kao i pretvarača energetske elektronike. Predmetom treba da se prodube znanja iz oblasti: modelovanja, analize, upravljanja i planiranja elektroenergetskih sistema, modelovanja i analize prelaznih pojava u električnim mašinama, regulisanih elektromotornih pogona kao i savremenih pretvarača energetske elektronike.
Sticanje znanja i sposobnosti studenata za samostalan i timski stručni, istraživački i naučni rad u predmetnim oblastima.
1. Elektroenergetika (matematički modeli elektroenergetskih sistema i matematički metodi za njihov proračun); 2. Analiza elektroenergetskih sistema (tokovi snaga i kratki spojevi); 3. Planiranje i optimizacija pogona elektroenergetskih sistema 4. Planiranje i optimizacija razvoja elektroenergetskih sistema; 5. Upravljanje elektroenergetskih sistema (regulacija aktivnih snaga/učestalosti i reaktivnih snaga/napona); 6. Razvodna postrojenja i relejna zaštita; 7. Električne mašine (matematičko modelovanje, mašina kao dinamički sistem, pelazni procesi); 8. Regulisani elektromotorni pogoni (regulacione strukture, mikroprocesori, objekti upravljanja); 9. Pretvarači energetske elektronike (struktura, tehnike upravljanja, nove topolgije); 10. Distribuirani energetski resursi.
Nastava se izvodi putem predavanja i konsultacija. Studijski istraživački rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Teodorović, V.Električne pogonske mašine1978Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Požar, H.Rasklopna postrojenja1973Školska knjiga, ZagrebSrpski jezik
Popović, D., Bekut, D., Treskanica, V.Specijalizovani DMS algoritmi2004DMS Grupa, Novi SadSrpski jezik
Jeftenić, B., Vasić, V., Oros, Đ.Regulisani elektromotorni pogoni2004Akademska misao, BeogradSrpski jezik
M. Ćalović, A. Sarić, P. StefanovEksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta2005Tehnički fakultet, ČačakSrpski jezik
J. Nahman, V. MijailovićRazvodna postrojenja2005Akademska misao i Elektrotehnički fakultet, BeogradSrpski jezik
M. Ćalović, A. Sarić, P. StefanovZbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema2006Tehnički fakultet, ČačakSrpski jezik
Švenda, G. S.Osnovi elektroenergetike: matematički modeli i proračuni2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. ĐurićVisokonaponska postrojenja2009Beopres, BeogradSrpski jezik
Popović, D., i dr.Modelovanje u elektroenergetici2011DMS grupa, Novi SadSrpski jezik
M. Ćalović, A. Sarić, M. Mesarović, P. StefanovPlaniranje razvoja elektroenergetskih sistema u regulisanom i deregulisanom okruženju2011Tehnički fakultet, ČačakSrpski jezik
Marčetić, D.Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Strezoski, V., Popović, D.Proračuni stcionarnih režima elektroenergetskih sistema2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Strezoski, V. C.Osnovni proračuni elektroenergetskih sistema, Tom 22017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
J. Nahman, V. MijailovićRazvodna postrojenja2016Akademska misao, BeogradSrpski jezik
M. Đurić, Z. StojanovićRelejna zaštita2014KIZ Centar, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada60.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dumnić dr Boris
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja