Predmet: Doktorski umetnički projekat - odbrana (17 - SDD5)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osposobljavanje kandidata da na vrhunskom nivou, javno, pred komisijom, odbrani sve aspekte doktorskog umetničkog projekta.
Sposobnost kandidata da javno, pred komisijom, odbrani sve aspekte doktorskog umetničkog projekta koji obuhvataju javno izvođenje kompleksnog samostalnog umetničkog dela iz oblasti scenskog dizajna, kao i pisano obrazloženje doktorskog umetničkog projekta.
Kreiranje, produkcija, javno izvođenje i odbrana doktorskog umetničkog projekta pred komisijom. Doktorski umetnički rad čini složeno samostalno umetničko delo, javno izvedeno ili prikazano, kao i tekstualno obrazloženje dela. Umetničko delo, kao osnovni element doktorskog umetničkog projekta, treba da bude kompleksno i samostalno, izvedeno javno (u pozorištu, koncertnoj dvorani, galeriji, muzeju, ambijentalnom prostoru i slično) kao jednomedijski ili višemedijski rad iz oblast scenskog dizajna (predstava, performans, događaj, instalacija, prostorna postavka, sajt-spesifik projekat, izložba i slično). Tekstualno obrazloženje dela treba da sadrži prikaz teme, teorijskog istraživanja, umetničkog istraživanja, poetičkih osnova rada i opis stvaralačkog procesa, kao i postupka realizacije dela. Takođe, tekstualno obrazloženje treba da sadrži sve odgovarajuće grafičke priloge i dokumentaciju o izvođenju rada, kao i spiskove korišćene literature i drugih izvora, pregled referentnih umetničkih radova, indekse, te biografiju kandidata sa spiskom radova.
Samostalni istraživački rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraLiteratura i izvori definisani u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorskog umetničkog projektaneda30.00
Izrada doktorskog umetničkog projektaneda70.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!