Predmet: Stručna praksa MBA 2 (17 - SSPIB0)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koji se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava. Osposobljavanje studenta za samostalan rad, produbljivanje stručnih i pratičnih znanja i veština, ovladavanje propisima, procedurama i postupcima izvršavanja aktivnosti u ovim ustanovama. Realizacija stručne prakse treba da pomogne studentima u sagledavanju svih specifičnosti prethodno stečenih znanja i veština i da pomogne u bržem prilagođavanju na radne uslove i zahteve njihovih budućih radnih mesta.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjersko-menadžerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera menadžmenta u njihovim organizacionim strukturama.Takođe, ostvaruje se produbljeno poznavanje normi, procedura i postupaka rada pri planiranju, projektovanju, izvršavanju, organizaciji i upravljanju aktivnostima preduzeća ili javne ustanove.
Stručna praksa se realizuje u proizvodnim, uslužnim, ali i organizacijama u svim ostalim društvenim delatnostima, iz sfere stručne oblasti. U zavisnosti od delatnosti izabrane ustanove i iskazanih želja studenata za praktično usmeravanje, praksa se obavlja kroz samostalan i timski praktičan rad studenata na aktivnostima koje su u skladu sa prirodom poslova ustanove.Formira se za svakog studenta posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Stručna praksa se izvodi kroz samostalan praktičan rad studenata na rešavanju konkretnih praktičnih zadataka. Izvodi se pod mentorskim vođenjem određenog nastavnika fakulteta i mentora u ustanovi u kojoj se izvodi praksa. U toku realizacije stručne prakse student vodi dnevnik i izrađuje Elaborat stručne prakse u kome detaljno opisuje sve aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme njenog trajanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
--- -Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!