Predmet: WEB dizajn (17 - F501)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2007..

Cilj predmeta jeste savladavanje klijentskih web tehnologija kao što su tehnologije za opis sadržaja i prezentacije (HTML5 i CSS3), osnova skriptnih jezika (JavaScript) i osposobljavanje za razvoj klijentskog dela web aplikacija. Pored toga, stiču se znanja o istorijatu i osnovnim principima i elementima web dizajna, kao i različitim vrstama web sajtova. Kroz korišćenje savladanih klijentskih tehnologija, analizu strukture web stranice i web sajta i upoznavanje sa softverskim alatima i radnim okvirima za izradu web sajtova, omogućava se kreiranje kompletnog web sajta sa sadržajem prilagođenim aktuelnim standardima web dizajna.
Studenti stiču kompetencije za samostalni razvoj klijentskog dela web sajta. Korišćenjem klijentskih web tehnologija (HTML5, CSS3, JS) i različitih HTML editora (Bootstrap, W3C, Sublime, Notepad++) kroz formatiranje osnovnih elemenata web stranice (teksta, boja, slika, linkova, tabela, lista, audio i video sadržaja), dobro struktuiranje i pravilno ispisivanje HTML, CSS i JS dokumenata, studentima će savladati kreiranje web sadržaja koji ispunjava kriterijume pristupačnosti i funkcionalnosti.
Karakteristike internet mreže, web servisa i HTTP protokola. Istorija web dizajna. Klijentske (front-end) web tehnologije: Uvod u HTMLverzije (HTML/HTML5), osnovni elementi, sintaksa, semantika, struktura; Uvod u CSS verzije (CSS/CSS3), sintaksa, semantika, struktura, biblioteke, SCSS/SASS; Osnove, mogućnosti i upotreba skriptnog jezika JavaScript. Aktuelni trendovi u web dizajnu. Responzivni web dizajn (medija upiti, fleksibilne mreže, fleksibilne slike, relativne jedinice); Jednostranični koncept web sajta (SPA); Multimedijalni sadržaj u web dizajnu; Vektorska grafika u web dizajnu (canvas,SVG); Flat dizajn; API (geografska pozicija korisnika, promena pozicije elemenata prevlačenjem, lokalno skladištenje podataka, keširanje i pristup web aplikacijama bez internet konekcije, pozadinsko izvršavanje JS skripti na performantnost stranice, SSE); Mikropodaci i SEO optimizacija. Osnovni principi funkcionalnog i user-friendly dizajna sadržaja, stranice, sajta - UI (eng. User Interface). Pristupačnost i prilagođavanje sadržaja krajnjem korisniku – UX (eng. User Experience). Osnove serverskih (back-end) tehnologija. PHP. Upotreba editora koda (Adobe Dreamweaver); Kreiranje HTML5, CSS3 i JS dokumenata u skladu sa sintaksom i semantikom navedenih web klijentskih tehnologija; Analiza i struktura web stranica; Implementacija aktuelnih tendova u web dizajnu (responzivni web dizajn i multimedijalni sadržaji).
Nastava se izvodi u vidu predavanja, računarskih vežbi i konsultacija koja se vrše prema utvrđenom rasporedu. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen primerima, analizom dobre i loše prakse i studijama slučaja koristeći savremena sredstava, aktuelnu literaturu i interaktivne metode rada sa studentima kako bi se stekao uvid u njihova predznanja i razumevanje izloženog gradiva. Na računarskim vežbama studenti kreiraju demo web aplikacije različitih namena i kompleksnosti upotrebom klijenstkih web tehnologija (HTML5/CSS3/JS). Savladano gradivo studenti potvrđuju kroz izradu i odbranu samostalnog predmetnog projekta koji predstavlja funkcionalnu web prezentaciju na odabranu temu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nettlenton, N.Web Design2004The Ilex Press, East SussexEngleski
Martin, K.Web Colour2004The Ilex Press, East SussexEngleski
Arah, T.Web Type : Start Here!2004The Ilex Press, East SussexEngleski
POWELL, ThomasThe complete reference web design2003Brandon A. NordinEngleski
MILIĆ, NedaWeb dizajn - predavanja2018Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Prudkov, S.Grafika za Web : Macromedia Fireworks 8 : vežbe i trikovi 2006Kompjuter biblioteka, ČačakSrpski jezik
Grant, W.101 princip za dobar UXdizajn2018Kompjuter biblioteka, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milić Keresteš dr Neda
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dimitrieski dr Vladimir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasilić Petar
Asistent iz umetničkog polja

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milić Keresteš dr Neda
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Maričić Katarina
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Golubović Gala
Asistent

Računarske vežbe