Predmet: Arhitektura računara (17 - E217)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Arhitektura računara

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Operativni sistemidane
Programski prevodiocidane
Ovladavanje studenata principima rada računara, arhitekturom njegovih naredbi, organizacijom i implementacijom računara. Ovladavanje asemblerskim programiranjem na početničkom nivou.
Poznavanje arhitekture računara i asemblerskog programiranja na početničkom nivou.
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. U okviru predispitnih obaveza studenti polažu četiri testa i jedan složeni oblik vežbi. Na završnom ispitu se proverava teorijski deo gradiva. Broj poena potrebnih za potpis je 30.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hajduković, M. Živanov, Ž.Arhitektura računara: (pregled principa i evolucije)2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdane15.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Savić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Veljko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Anišić Helena
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Horvat Nebojša
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Horvat Nebojša
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Samardžić Bojana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Antešević Svetlana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Poznanović Isidora
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe