Predmet: Kvalitet električne energije (06 - EE406)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Predmet ima za cilj da studenta upozna sa savremenim problemima kvaliteta električne energije, koji u tržišnim uslovima rada elektroprivrede postaju jedno od merila rada EES-a. Cilj je da se student osposobi da razume, analizira, projektuje i istražuje široku lepezu problema kvaliteta električne energije, a pre svega pojave viših harmonika, brzih varijacija napona (propada, kratkih nestanka, poskoka i sl.), flikera i pogrešnog uzemljenja, kao i da primenjuje i kreira savremene standarde, preporuke i drugu tehničku literaturu, te da planira i spovodi složena merenja parametara kvaliteta u laboratoriji ili pogonu.
Student će se osposobiti da razume, analizira, projektuje i istražuje široku lepezu problema kvaliteta električne energije, da primenjuje i kreira savremene standarde, preporuke i drugu tehničku literaturu, kao i da planira i sprovodi složena merenja parametara kvalitea u laboratoriji ili pogonu.
Uvod: Pojam i osnovne definicije, Sistematizacija. Matematičke podloge: Furijeova transformacija, Nikvistova frekvencija i aliasing, Izbor prozorske funkcije. Potrošači i pojave koje degradiraju kvalitet električne energije: Energetski pretvarači - ispravljači, invertori, čoperi, regulatori napona, Kvarovi u EES, Rad sistema za automatsko ponovno uključenje (APU), Uticaj atmosferskih pražnjenja, elektrolučne peći i nelinearnih karakteristika električnih mašina i transformatora, Industrija - startovanje snažnih pogona, kompenzacija, rezonancija i sl. Posledice degradiranog kvaliteta: Pojava rezonancije u mreži, Uticaj na telekomunikacione signale, Uticaj na pokazivanje instrumenata, Uticaj na kontrolna kola, osetljive elektronske i mikroprocesorske sklopove (računari, elektronske vage i sl.), Uticaj na električne mašine, kablove i sl. Uticaj na rad industrijskog pogona sa primerima iz prakse. Praćenje kvaliteta električne energije: Merni sistemi i oprema, strategija i metode merenja, Metode analize i prezentacije rezultata merenja. Načini poboljšsanja kvaliteta: Standardi i preporuke, Harmonijski filteri, Aktivni filteri, Sistemi bezprekidnog napajanja, Statički kompenzatori. Podešavanje kvaliteta električne energije.
Primeniće se metod teorijskog izlaganja problema, matematičkog modelovanja, rešavanja zadataka sa realnim situacijama i parametrima, kao i laboratorijskog merenja i rada primenom savremenih uređaja i softvera.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Roger Dugan, Mark McGranaghan, Surya SantosoElectrical power systems quality2003McGraw-Hill, New YorkEngleski
Vladimir KatićKvalitet električne energije - viši harmonici2002UNS-Fakultet tehničkih nauka, Edicija Monografije, Br.6Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada40.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Katić Nenad

Predavanja
Nedostaje slika

Milanović dr Jovica
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vekić dr Marko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe