Predmet: Modelovanje električnih mašina i pretvarača (06 - EE520)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..

Sticanje znanja iz oblasti modelovanja stacionarnog stanja i prelaznih pojava sinhronih, asinhronih i jednosmernih mašina.
-sposobnost izrade matematičkog modela sinhrone mašine pogodnog za računarsku analizu-sposobnost proučavanja stacionarnog režima i prelaznih pojava sinhrone mašine-sposobnost izrade matematičkog modela asinhrone mašine pogodnog za računarsku analizu-sposobnost proučavanja stacionarnog režima i prelaznih pojava asinhrone mašine-sposobnost izrade matematičkog modela mašina jednosmerne struje pogodnog za računarsku analizu-sposobnost proučavanja stacionarnog režima i prelaznih pojava mašina jednosmerne struje
Uvod. Osnovni matematički model električne mašine. Parametri električne mašine. Transformacije originalnog matematičkog modela mašine (C, F, H, G, D, B, E i T). Predstave električnih mašina. Parkove jednačine. Operatorske induktivnosti (reaktanse) i vremenske konstante sinhrone mašine. Stacionarno i kvazistacionarno stanje sinhrone mašine. Stacionarno stanje asinhrone mašine – ekvivalentna šema. Metoda prostornih fazora. Jednofazni asinhroni motor – model i ekvivalentna šema. Simulacija invertorskog napajanja asinhronih mašina. Modeli asinhrone mašine za upravljanje metodom orijentacije prema polju; strujno i naponsko napajanje; orijentacija prema fluksu rotora; analogija sa jednosmernom mašinom. Model sinhrone mašine za upravljanje metodom orijentacije prema polju. Simulacije prelaznih procesa kod mašina jednosmerne struje.Prelazni procesi sinhrone mašine. Model sinhrone mašine. Trofazni kratak spoj sinhronog generatora. Asinhroni rad sinhrone mašine. Prelazni režimi asinhrone mašine. Fizičko objašnjenje procesa pokretanja. Analiza pokretanja asinhrone mašine u realnom području. Jednosmerna mašina u svetlu opšte teorije. Ekvivalentna šeme jednosmernih mašina i stacionarni režimi rada. Prelazni režim.
Nastava se izvodi putem predavanja i vežbanja. Na predavanjima se koriste savremene ilustracije za intuitivno razumevanje gradiva koje se izlaže. Za potpuno ovladavanje materijom na auditornim vežbama se daju ilustracije koje prate predavanja i upućuju studente na samostalno rešavanje problema iz inženjerske prakse. Deo vežbanja se izvodi u računarskoj laboratoriji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vladan VučkovićOpšta teorija električnih mašina1992Nauka BeogradSrpski jezik
Ion Boldea, S.A.NasarElectric drives1999CRC Press, New YorkEngleski
L. Ćalasan, M.PetkovskaMATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i Simulink1995Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
D. Popović, Z. Gorečan, J. Dujić,V. Vasić, V. PerićModelovanje u elektroenergetici2011Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Domaći zadatakdada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vasić dr Veran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivanović dr Zoran
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ivanović dr Zoran
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dumnić dr Boris
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe