Predmet: Metode regulacije elektroenergetskih pretvarača sa mikrokontrolerima (06 - EE524)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2007..

Pružiti studentu akademskih studija uvid u savremene trendove razvoja elektromotornih pogona. Obučiti studenta osnovnim alatima za modelovanje i simulaciju rada celokupne upravljačke strukture u okviru jednog pogona.
Nakon odslušanog kursa kandidat je upoznat sa trendovima u razvoju elektromotonih pogona. Pregledana je velika količina literature iz odabrane oblasti, i jedan od pogona u okviru katedre je iskorišćen za dobijanje odabranih eksperimentalnih rezultata. Ovim je kandidat obučen za rešavanje aktuelnih problema iz oblasti elektromotonih pogona.
Uvod. Klasifikacija elektromotornih pogona. 1) Elektromotorni pogoni sa asinhronim motorom (AM). 1a) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa AM i davačem položaja 1b) Sinteza digitalnog regulatora struje, brzine i pozicije. 1c) Analiza osetljivosti rada pogona na promenu parametara. 1d) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa AM bez davača položaja (MRAS i SMO estimatori brzine i položaja), 1e) Vektorski kontrolisan pogon sa AM sa i bez davača položaja i on-line procenom parametara realizovan u programskom jeziku C na TI DSP 320F2812 . 2) Elektromotorni pogoni sa sinhronim motorom (SM). 2a) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa SM i davacem položaja 2b) Matlab-Simulink model vektorski kontrolisanog pogona sa AM bez davača položaja (SMO i jedan od metoda baziran na utiskivanju test signala), 2c) Analiza osetljivosti rada SM shaft- sensorless pogona na promenu parametara. 2d) Vektorski kontrolisan pogon sa SM sa i bez davaca položaja i on-line procenom parametara realizovan u programskom jeziku C na TI DSP 320F2812 .
Laboratorijske vežbe, Predavanja, Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Slobodan N. VukosavićDigitalno upravljanje električnim pogonima1999Akademska misaoSrpski jezik
Darko MarčetićMikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima2012FTN Novi Sad izdavaštvoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada50.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adžić mr Evgenije
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jović Monika
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vojnović dr Nikola
Docent

Auditorne vežbe