Energetika i procesna tehnika


28.05.2014. - 13:35 

Obezbeđivanje energije, pored očuvanja životne sredine, predstavlja, ne samo jedan od centralnih tekućih problema današnjeg sveta, već i suštinski faktor razvoja i opstanka civilizacije.

Na studijskom programu energetike i procesne tehnike izučavaju se: teorijski principi, tehnološke osnove i inženjerska znanja, kako za projektovanje i reprojektovanje procesa, tako i za konstruisanje opreme energetskih i procesnih postrojenja i sistema. Pri tome se, kao uslov višeg reda, postavlja zahtev za energetsku efikasnost procesa i ekonomičnost opreme.

Studije Departmana za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu organizuju se kao:

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB, uključujući i diplomski rad. Završetkom ovih studija stiče se zvanje diplomirani inženjer mašinstva.

Na osnovnim studijama Energetike i procesne tehnike postoje sledeći smerovi:

   Termoenergetika
   Procesna tehnika
   Hidropneumatska tehnika
   Gasna i naftna tehnika
   Upravljanje energijskim tokovima

Master akademske studije, predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija, traju jednu godinu (dva semestra) i vrede dodatnih 60 ESPB. Nakon završetka drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje master inženjer mašinstva.

Na master studijama Energetike i procesne tehnike postoje sledeći smerovi:

   Termoenergetika
   Procesna tehnika
   Hidropneumatska tehnika
   Gasna i naftna tehnika
   Upravljanje energijskim tokovima

Doktorske akademske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master studija (vrede 180 ESPB). Doktorske studije se izvode na studijskom programu MAŠINSTVO u kojem je zastupljena oblast energetike i procesne tehnike.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Budućnost zahteva promene u snabdevanju energijom, proizvodnji hrane, razvoju procesne industrije, automatizaciji. Studenti Energetike i procesne tehnike obrazuju se da budu deo ovih promena. Obučavaju se za projektovanje i vođenje procesa u energetskim, procesnim i termoenergetskim postrojenjima, za razvoj i konstrukciju mašina, projekciju i konstrukciju komponenata koje osiguravaju racionalno korišćenje energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Studenti iz oblasti energetike i procesne tehnike osposobljavaju se za razičite vrste poslova, kao na primer:
•    poslovi inženjeringa i reinženjeringa,
•    projektovanje aparata i opreme,
•    proizvodnja, izgradnja i montaža aparata, opreme i objekata,
•    poslovi eksploatacije opreme i vođenje pogona.

Studije su osmišljene da obezbede široku lepezu zanimanja. Inženjeri iz oblasti energetike i procesne tehnike imaju mesto u različitim industrijskim granama i delatnostima, kao na primer:
•    projektantske, konsultantske i inženjering organizacije
•    proizvodnja energije i termoelektrane,
•    urbani energetski sistemi i daljinsko grejanje,
•    industrijski energetski sistemi,
•    sistemi za transport, distribuciju i korišćenje gasa i nafte,
•    sistemi za korišćenje obnovljivih izvora energije,
•    bazna hemija, hemijska, procesna i prehrambena industrija
•    industrija za proizvodnju opreme.