Predmet: Fizika (17 - BMI93)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.10.2012..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.
Fundamentalne sile u prirodi. Biomehanika (čvrsta tela u ravnoteži, centar mase i gravitacije, poluge i sistem poluga, lokomotorni sistem čoveka. Realni sistemi i elastičnost. Biomaterijali). Osnovi mehanike fluida. Prvi i drugi princip termodinamike. Entropija. Fazni prelazi. Difuzija, prenos toplote i viskoznost. Harmonijske oscilacije. Talasno kretanje i akustika. Talasna jednačina. Doplerov efekat. Jačina i nivo jačine zvuka. Ultrazvuk. Talasna optika. Interferencija, difrakcija, disperzija i polarizacija svetlosti. Osnovni zakoni geometrijske optike. Optički instrumenti. Struktura atoma i molekula-energetski nivoi. Fluorescencija i fosforescencija. Stimulisana emisija svetlosti. Laseri. Laserska pinceta. Korpuskularna priroda svetlosti. Fotoelektrični efekat i primena. X-zračenje (CT). Talasna priroda čestice. Elektronski talas. Elektronski mikroskop. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi. Fisija i fuzija.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kozmidis-Luburić, U., Grujić, S.Fizika2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Stanković, S.Fizika ljudskog organizma2006Prirodno matematički fakultet, Novi SadSrpski jezik
Satarić, M., i drZbirka zataka iz fizike2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Završni ispit - I deoneda35.00
Završni ispit - II deoneda35.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Samardžić dr Selena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent-master

Laboratorijske vežbe