Predmet: Otpornost društva na hazarde (17 - URZP09)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.11.2018..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa društvenim izazovima i neophodnim aktivnostima za kreiranje otpornosti ka različitim hazardnim situacijama. Tokom nastave studenti stuču praktična znanja kako da doprinesu društvenoj otpornosti, sa ciljem održivog razvoja zajednice.
Studenti stiču znanja iz oblasti bezbednosti i održivog razvoja društva kao i o značaju koncepta otpornosti u kontekstu održivosti. Studenti će biti osposobljeni da samostalno i kritički vrše analizu društvenih i etičkih pitanja vezanih za rizik, da analiziraju otpornost, sigurnost i održivost društva u uslovima neizvesnosti.
Kurs je dizajniran sa posebnim fokusom na kritičko razmišljanje u odnosu na društvenu sigurnost i održivost. Koncipiran je na naučnim, društvenim i etičkim pitanjima vezanim za rizik, otpornost, sigurnost i održivost društva u neizvesnom, složenom i dinamičkom okruženju. Tokom kursa analizira se otpornost društva na osnovu sposobnosti društva da predvidi, prepozna, prihvati rizik, uči i pamti. Izučavaju se koncepti za unapređenje društvene otpornosti ka hazardu koji uzimaju u obzir trenutno stanje i potrebe društva, kao i ciljeve društva po pitanju ekonomskog, društvenog i ekološkog održivog razvoja.
Predavanje, auditorne vežbe, konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vinod ThomasClimate Change and Natural Disasters: Transforming Economies and Policies for a Sustainable Future2017Transaction PublishersEngleski
Per BeckerSustainability Science: Analyzing and Managing Risk and Resilience for Sustainable Development2014ElsevierEngleski
Branka Anđelković, Maja KovačSocijalni kapital: Nevidljivo lice otpornosti2016UNDP SrbijaSrpski jezik
Pelling, M.The vulnerability of cities : natural disasters and social resilience2007Earthscan, LondonEngleski
Philips, B. D.Disaster recovery2016CRC PressEngleski
Milanko, V., Laban,M., Mračkova, E.Zbornik radova – 6. međunarodna konferencija Bezbednosni inženjering i 16. međunarodna konferencija Zaštita od požara i eksplozija2018Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom SaduSrpski jezik
Đarmati, Š., Jakovljević, V., Tešić, R.Elementarne nepogode i civilna zaštita1997IP Studentski trg, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Laban dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vranić Tanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bojanić Tamara
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe