Predmet: Metode i tehnike naučno istraživačkog rada (17 - IMDR13)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.08.2017..


Predmeti kojima je preduslov predmet Metode i tehnike naučno istraživačkog rada

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Odabrana poglavlja iz kriznog menadžmentadada
Cilj predmeta je da se studenti praktično osposobe za naučno-istraživački rad. Studentima se pružaju praktična znanja u vezi sa metodama, tehnikama i postupcima pretrage baza podataka, indeksnih baza i agregatora elektonskih časopisa, letimičnog i detaljnog pregleda, čitanja i analiziranja raznih oblika stručnih i akademskih publikacija, kao i sinteze tih publikacija u cilju identifikacije i uočavanja trendova, ključnih pitanja i mišljenja, kako akademske, tako i stručne javnosti. Pored toga, student se upozaje sa pojmom, značajem i praktičnim aspektima primene osnovnih metoda prikupljanja istraživačkih podataka, matematičke statistike i statističkog zaključivanja u naučno-istraživakom procesu. Zaključno, student se upoznaje sa etičkim pincipima naučnog i istraživačkog rada.
Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita, student će biti u stanju da definiše cilj istraživanja, potrebu za istraživanjem, istraživački problem, istraživački okvir i model istraživanja. Student će biti u stanju da, uz primenu osnovnih metoda matematičke statistike pomenute elemente analizira, statistički zaključuje i pruži odgovore na postavljena istraživačka pitanja.
Uvod u metod naučnog rada, osnovni pojmovi, definisanje pojma cilja istraživanja, potrebe za istraživanjem i istraživačkg problema, vrste i tipovi istraživačkih, naučnih i stručnih publikacija, metode i tehnike pretrage baza podataka, indeksnih baza i agregatora elektonskih časopisa, metode i tehnike letimičnog i detaljnog pregleda, čitanja i analiziranja stručnih i akademskih publikacija, sinteza stručnih i akademskih publikacija, primena osnovnih metoda matematičke statističke i statisičkog zaključivanja u istraživanjima, struktura i načini prikazivanja rezultata istraživanja, struktura i pisanje istraživačkih publikacija. Osvrt na etičke principe pri pisanju i publikovanju istraživačkih publikacija.
Predavanja, studijski i istraživački rad, konsultacije. Ocena se formira na osnovu uspeha iz ispitnog zadatka i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Roberts, H.; Petticrew, M.Systematic reviews in the social sciences: a practical guide2006Blackwell Publishing LtdEngleski
Jesson, J.K.; Matheson, L.; Lacey, F.MDoing Your Literature Review: traditional and systematic techniques2011SAGE Publications LtdEngleski
Hair, J.F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E.Multivariate data analysis2010Pearson Prentice HalEngleski
Cargill, M.; OConor, PWriting scientific research articles: strategy and steps2009John Wiley & Sons, LtdEngleski
Delić, M.Menadžment kvalitetom i primena informacionih tehnologija : Kombinovani uticaj na performanse organizacije : monografija 2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Marta Peris-Ortiz, José Álvarez-GarcíaAction-Based Quality Management: Strategy and Tools for Continuous Improvement2014Springer International PublishingEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pečujlija dr Mladen
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Delić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja