Predmet: Industrijska ekologija i zagađenje zemljišta (17 - Z414A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj ovog predmeta je sticanje znanja o primeni industrijske ekologije u cilju identifikacije ključnih aspekata zagađenja zemljišta u raznim antropogenim i industrijskim sistemima kao i mogućim metodama za njihovu prevenciju i remedijaciju.
Ishod obrazovanja podrazumeva sposobnost studenta da na osnovu primene koncepta industrijske ekologije uspostave osnovu za identifikovanje polutanata i zagađenja usled antropogenih industrijskih aktivnosti i definišu neophodne aktivnosti za prevenciju i remedijaciju kontaminiranih medijuma životne sredine sa posebnim akcentom na zagađenje zemljišta. Cilj predmeta je razvijanje multidisciplinarnog pogleda na probleme zagađenja i remedijacije zemljišta.
Teorijska nastava: Utvrđivanje koncepta primene industrijske ekologije na antropogene i industrijske sistema, sistemska analiza antropogenih i industrijskih sistema, identifikacija primarnih i sekundarnih zagađenja i polutanata, modelovanje industrijskih ekosistema u cilju optimizacije mera za prevenciju zagađenja i remedijaciju, kontrolisanje upotrebe materijala u industrijskim procesima, dematerijalizacija nusprozvoda, bilansiranje indistrijskih ulaza i izlaza u medijume životne sredine sa posebnim akcentom na zemljište, metode remedijacije zemljišta, osnovni principi biodegradacije zagađujućih materija u zemljištu, biološke, fizičke, hemijske i termičke metode remedijacije zemljišta, rasprotiranje zagađujućih materija u zemljištu. Praktična nastava: Na vežbama se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanja kroz ilustrativne primere i primere iz prakse.
Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen karakterističnim primerima radi boljeg razumevanja izloženog gradiva. Na vežbama koja prate predavanja detaljnije se analiziraju ilustrativni i realni primeri, koji se definišu kroz probleme koje je potebno rešiti u okviru predispitnih obaveza. Na računarskim vežbama studenti se obučavaju za sistemsko modelovanje industrijskih sistema i procese remedijacije zemljišta, kroz koncept industrijske ekologije. Predispitne obaveze studenta podrazumevaju izradu predmetnog projekta i prezentaciju projekta. Završni deo ispita sastoji se iz pismenog dela. Uslov za ispit su odbranjen predmetni projekat i urađene računarske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Krešić, N., Vujasinović, S., Matić, I.Remedijacija podzemnih voda i geosredine2006Rudarsko geološki fakultet, BeogradSrpski jezik
Miljković, N. S.Osnovi pedologije1997Prirodnomatematički fakultet, Novi SadSrpski jezik
Riser-Roberts, E.Remediation of Petroleum Contaminated1998CRC PressEngleski
Ayres, R. U. and Simonis, U. E.,Industrial Metabolism. Restructuring for Sustainable Development,1994Tokyo, UN University Press.Engleski
Graedel, T., Allenby, B.Industrial Ecology2003Pearson Education, New JerseyEngleski
Riser-Roberts, E.Remediation of Petroleum Contaminated Soils1998Taylor & FrancisEngleski
Finkbeiner, M.Special Types of Life Cycle Assesment2016Springer, NetherlandsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stanisavljević dr Nemanja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Tošić Nikolina
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe