Predmet: Odabrana poglavlja iz upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara (17 - RDO01)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.08.2017..

Obrazovni cilj je da se studenti doktorskih studija uvedu u odabranu oblast Upravljanja rizikom od katastroalnih događaja i požara i da nauče opšte postavke koje važe u predmetnoj oblasti.
Ishodi su sticanja znanja i sposobnosti studenata za samostalni i timski naučni i istraživački rad u predmetnoj oblasti.
Pregled istraživanja u oblastima upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja (prirodne katastrofe i akcidenti izazvani ljudskom aktivnošću) i bezbednosti od požara.
Mentor sa studentom kreira listu izabranih izbornih predmeta u zavisnosti od oblasti interesovanja studenta. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskg dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teorijskog dela gradiva Redovno se održvaju konsultacije. Kroz studijsko -istraivački rad student, proučavajući naučne časopise i drugu literaturu samostalno produbljuje gradivo sa predavanja. Uz rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Donald Hyndman, David HyndmanNatural Hazards and Disasters2016Brooks ColeEngleski
Fitzgerald, R.W., Meacham, B.J.Fire Performance Analysis for Buildings2017John Wiley & sons, LTD, UKEngleski
Philips, B. D.Disaster Recovery2016CRC PressEngleski
Havbro Faber, M.Statistics and Probability Theory : In Pursuit of Engineering Decision Support (Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality)2012SpringerEngleski
Drysdale, D.An Introduction to Fire Dynamics2011John Wiley & Sons, LtdEngleski
Hurley, M. J., Rosenbaum, E. R.Performance-Based Fire Safety Design2015CRC PressEngleski
Ramachandran, G., Charters, D.Quantitative Risk Assessment in Fire Safety2011Spon Press, LondonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prezentacijadada10.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Laban dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja