Predmet: Matematika (17 - A101)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i ovladavanje osnovnim metodama linearne algebre, analitičke geometrije i matematičke analize. Stečena znanja iz navedenih oblasti matematike student treba da primeni u modelovanju realnih problema iz oblasti tehničkih nauka.
Po završetku kursa student ima osnovna znanja iz algebre i matematičke analize. Razume fundamentalne pojmove i osnovne teoreme iz polinoma, sistema linearnih jednačina, matričnog računa, slobodnih vektora, analitičke geometrije, realne funkcije realne promenljive, određenog i neodređenog integrala i diferencijalnih jednačina. Osposobljen je da rešava zadatke iz navedenih oblasti i da prati kurseve u kojima algebra i matematička analiza imaju primenu. Stečena znanja se koriste za rešavanje matematičkih modela u stručnim predmetima.
Determinante, matrice i sistemi linearnih jednačina. Analitička geometrija u prostoru. Realne funkcije realne promenljive (granične vrednosti, neprekidnost, izvodi i njihova primena). Određeni i neodređeni integral (metode integracije, integracija racionalnih i iracionalnih funkcija i izraza sa trigonometrijskim, logaritamskim i eksponencijalnim funkcijama, Njutn-Lajbnicova formula, primena određenog integrala). Diferencijalne jednačine prvog reda (osnovni tipovi, početni problem). Diferencijalne jednačine višeg reda (snižavanje reda - osnovni tipovi, jednačine sa konstantnim koeficijentima).
Predavanja, računske vežbe, konsultacije kod predmetnog nastavnika i asistenta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Adžić, N.Matematika : za Arhitektonski odsek2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.Matematika 2 : integralni račun : diferencijalne jednačine2006Centar za matematiku i statistiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.,Lužanin., Z., Ovcin, Z.Zbirka rešenih zadataka iz Matematike : za arhitektonski odsek1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.,Lužanin., Z., Ovcin, Z.Zbirka rešenih zadataka iz matematike : za Arhitektonski odsek 1999Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Medić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedeić dr Jovana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Đokić Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kozić Božidar
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe