Predmet: Statistički napredni modeli (06 - ZR503)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMatematičke nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz statističkog modelovanja i njihovih primena. Cilj predmeta je da se kod studenta razvije poseban način mišljenja pri izučavanju masovnih pojava u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine. Karakter predmeta je aplikativan, te se posebna pažnja daje znanjima koja mogu da pojasne kvantitativan pristup problemima iz oblasti studiranja. Cilj je da se student osposobi za odabir odgovarajućeg statističkog modela i njegovu obradu. Studenti se takođe osposobljavaju za korišćenje statističkih paketa.
Student je osposobljen da u daljem obrazovanju i radu pravi i rešava statističke modele i stečena znanja primenjuje u drugim predmetima i problemima iz prakse.
Numeričke karakteristike uzorka i populacije. Intervali poverenja.Testiranje hipoteza. Multipla ocena i testiranje hipoteza.Neparametarske tehnike. Regresija i korelacija
Predavanja, numeričko računske vežbe i računarske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva i rade se karakteristični primeri koji služe za lakše razumevanje izložene teorije. Vežbe prate predavanja i na njima se rade zadaci iz oblasti obrađenih na predavanjima. Na računarskim vežbama se pomoću statističkih paketa obrađuju dobijeni podaci. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Usmeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stevan HadživukovićStatistikaX Privredni pregledSrpski jezik
Stevan HadživukovićTehnika metoda uzorkaX Naučna knjigaSrpski jezik
Emilija Nikolić-Đorić, Katarina ČobanovićRešeni primeri i zadaci za vežbu iz statističkih metodaX Poljoprivredni fakultetSrpski jezik
Svetozar VukadinovićElementi teorije verovatnoće i matematičke statistikeX Privredni pregledSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada15.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Završni ispit - I deonene50.00
Završni ispit - II deonene50.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Biljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević Ilija

Predavanja
Nedostaje slika

Medić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grujić mr Gabrijela
Predavač

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ovcin dr Zoran
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stratijev Jelena
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe