Predmet: Procena bezbednosti radnog mesta (06 - ZR502)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Cilj predmeta čini ovladavanje veštinama preispitivanja postojećeg stanja sistema bezbednosti i zdravlja na radu u proizvodnom ili uslužnom sistemu, planiranja, procene i upravljanja rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini. Predmet je namenjen ka sticanju znanja koje omogućava kvalitetno uspostavljanje sistema bezbednosti i zdravlja na radu u proizvodnom ili uslužnom sistemu.
Student će biti spreman da prepozna opasnosti i štetnosti na radnom mestu, te da izradi detaljan plan procene rizika, izvrši procenu rizika na radnom mestu i na osnovu dobijenih rezultata predloži korektivne mere za sprečavanje ili smanjenje rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Nakon položenog ispita student će moći da primeni stečena znanja u realnim uslovima.
Teorijski aspekti sistema bezbednosti i zdravlja na radu, Osnovni pojmovi i definicije, Teorijski aspekti procene rizika u skladu sa važećom zakonskom regulativom, Smernice za procenu rizika evropske unije, Obuhvat procene rizika u skladu sa važećom zakonskom regulativom, Metode za procenu rzika, Upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini, Početno preispitivanje postojećeg stanja bezbednosti i zdravlja na radu, Metodologija izrade plana procene rizika, Postupak prikupljanja podataka neophodnih za procenu i upravljanje rizicima, Struktura akta o proceni rizika, Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje i sprečavanje rizika, Dijagram toka procene rizika, Način vođenja evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Mendžment rizikom po bezbednost i zdravlje na radu.
Predavanja, auditorne vežbe i konsultacije. Nastava se izvodi putem auditornih preavanja koja su praćena slajdovima i auditornim vežbama uz interaktivno učešće studenata. Predavanja i vežbe su propraćene sa velikim brojem primera iz prakse. Pored ovoga predviđena je izrada seminarskog rada u vannastavnom vremenu, pri čemu studenti rešavaju probleme sa kojima se mogu susretati u praksi. Predviđena je poseta studenata konkretnim preduzećima iz kojih će crpeti podatke za rešavanje konkretnih problema.Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Uslov za izlazak na ispit jeste izrada seminarskog rada a završni deo ispita sastoji se iz kolokvijuma i usmenog dela.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Neda JocićVodič za procenu i upravljanje rizicimaX „Futura“doo Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraPraktukum za procenu i upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okoliniX „TEHPRO“doo BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Ilija
Prof. Emeritus

Predavanja
Nedostaje slika

Mitrović dr Vojin
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Zoraja dr Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović mr Višnja
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe