Predmet: Opasne materije i opasan otpad (06 - ZR501)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Upoznavanje studenata sa osnovama upravljanja opasnim otpadom i opasnim materijama. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima upravljanja opasnim otpadom koje proizilaze iz svojstva opasnih materijama, kao i sa tehnologijama kojima je moguće smanjiti ili potpuno eliminisati negativno dejstvo opasnih materija na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Studenti stiču znanja koja su im potrebna da bi razumeli karakter opasnog otpada, specifičnosti rukovanja i savremene načine upravljanja opasnim otpadom. Savladavanje gradiva ovog predmeta treba da omogući studentima bezbedno rukovanje opasnim otpadom i razumevanje projektantskih kriterijuma projektovanja privremenih i permanentnih skladišta opasnog otpada.
Teorijska nastava: Zakonska regulativa vezana za sektor upravljanja opasnim otpadom kod nas i EU sa posebnim akcentom na Bazelsku konvenciju, Definisanje osobina opasnog otpada i upoznavanje fizičko-hemijskim i drugim osobine opasnog otpada, Sistem transporta i vozila za transport opasnog otpada, Metode reciklaže i reciklažne, Odabir sudova za skladištenje opasnog otpada, Projektovanje privremenih skladišta opasnog otpada, Projektovanje permanentnih deponija opasnog, Odabir lokacija za odlaganja opasnog otpada, Metode destrukcije opasnog otpada, Financijske implikacije mogućih mera.
Predavanja, auditorne vežbe i konsultacije.Predavanja: Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva. Vežbe: Na vežbama koje prate predavanja se gradivo razrađuje pomoću primera iz prakse, studenti se detaljnije upoznaju sa pravili projektovanja privremenih i permanentnih odlagališta opasnog otpada, kao i načinom odabir sudova za skladištenje opasnog otpada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dr Borislav Jakšić, Dr Marina IlićUpravljanje opasnim otpadomX Urbanistički zavod Republike SrpskeSrpski jezik
Borislav Jakšić, Marina Ilić, Milorad BallabanUpravljanje medicinskim otpadomX Banja LukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Batinić dr Bojan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe