Predmet: Sistemi i signali u geomatici (17 - GI206)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti sistema i signala u geomatici.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.
Opšti pregled i uvod u teoriju signala i sistema. Osnovne karakteristike i podele signala i sistema. Elementarni kontinualni signali. Modifikacija nezavisne vremenske promenljive t u kontinualnim signalima. Konvolucija kontinualnih vremenskih funkcija. Elementarni diskretni signali. Modifikacije nezavisne promenljive n u diskretnim signalima. Konvolucija diskretnih signala u vremenu. Pregled i osobine kontinualnih sistema. Linearni stacionarni kontinualni sistemi. Osobine kontinualnih LTI sistema. Pregled i osobine diskretnih sistema. Diskretni linearni vremenski invarijantni (LTI) sistemi. Osobine diskretnih linearnih vremenski invarijantnih (LTI) sistema. Analiza signala u frekvencijskom domenu. Periodični signali i Fourier-ov red. Fourier-ova transformacija kontinualnih signala. Osnovi digitalne obrade slike. 2D signali i sistemi. Osobine svetlosti i vizuelnog sistema. Poboljšanje kvaliteta slike u prostornom i frekvencijskom domenu.
Predavanje, auditorne vežbe, konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Oppenheim, A.V. et alSignals and Systems1996 Prentice Hall; 2 edition Engleski
Kavanagh, B.F.Geomatics2003Prentice HallEngleski
John E. Harmon and Steven J. AndersonThe Design and Implementation of Geographic Information Systems2003 Wiley Engleski
R. N. Trebits , J. L. KurtzRadar Sensor Technology2000SPIE-International Society for Optical EngineEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Kolokvijumnene20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stanišić dr Darko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mejić dr Luka
Docent

Računarske vežbe