Предмет: Материјали у грађевинарству 1 (06 - GG04)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областМатеријали у грађевинарству и технологија бетона
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети којима је предуслов предмет Материјали у грађевинарству 1

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Материјали у грађевинарству 2дане
Технологија бетонадада
Оспособљавање студената за повезивање структурних карактеристика грађевинских материјала са њиховим својствима, стицање знања из области испитивања и примене метала, полимера и пластичних маса, као и из облика корозије ових материјала.
Стечена знања студент користи у даљем образовању, стручним предметима и инжењерској пракси.
Атомско-молекуларна структура материјала (основне честице, периодни систем елемената). Међуатомске и међумолекулске везе (јачина везе-веза са модулом елестичности и коефицијентом ширења, енергија везе-примарне и секундарне везе). Структура кристала (јединична ћелија, типови јединичне ћелије, кристална структура метала и силикатне керамике, кристалографски правци и равни, поликристали, некристалне структуре). Грешке кристалне решетке (тачкасти и линијски дефекти). Деформација и очвршћавање метала (карактеристике дислокација, концепт пластичне деформације објашњен преко кретања дислокација, механизми очвршћавања преко величина зрна, стварањем чврстих раствора, деформацијом). Опоравак, рекристализација и раст зрна, механизми деформације код керамике, Дисперзни системи и површинске појаве. Основна својства грађевинских материјала (општа и специфична својства, параметри стања, физичка својства, физичко-механичка, конструкциона и технолошка. Термотехничка својства и дифузија водене паре-принципи прорачуна и дефинисања конструкција према важећој регулативи. Дифузија. Основи кинетике хемијских реакција. Дијаграми стања. Фазне трансформације код метала, развој микроструктуре и корелација са механичкихм својствима. Производни процеси, врсте и примена челика. Корозија челика. Структура полимера. Механизми деформације и очвршћавања код полимера. Структура полимера. Производња и примена полимера. Пластичне масе. Врсте композитних материјала (композити-агломерати, армирани, структурни композити)
Настава се изводи уз помоћ савремених техничких средстава: презентација у Поwер Поинт-у, коришћење филмских и графичких илустрација, програма за прорачун топлотне и дифузионе проводљивости материјала. На предавањима се материја излаже тако да се директно и недвосмислено истичу својства и величине које су битне за област грађевинарства са обавезним повезивањем датог својства са структуром материјала. Предавања су предвиђена као интерактивни облик наставе, са предвиђеним закључним разматрањима и питањима који подстичу студенте на активно укључивање на крају сваког часа.Вежбе су замишљене као проширивање и продубљивање одређених тема кроз практичан рад и рачунске примере.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
William D Callister, Jr.Materials Science and Engineering an Introduction2007WileyЕнглески
Михајло МурављовГрађевински материјали2000Грађевинска књигаСрпски језик
Arthur LyonsMaterials for Architects and Builders2004ELSEVIERЕнглески
Михјло МурављовГрадјевински материјали-Збирка решених задатака1994Грос КЊИГАСрпски језик
М.Радекау рукопису2007Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада5.00
Одбрањене лабораторијске вежбедада5.00
Тестдада10.00
Домаћи задатакдада5.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане30.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада0.00
Усмени део испитанеда50.00
Практични део испита - задацинеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Радека др Мирослава
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Булатовић др Весна
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Драганић Сузана
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Шупић Слободан
Доцент

Лабораторијске вежбе