Predmet: Matematika (17 - A101)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i ovladavanje osnovnim metodama linearne algebre, analitičke geometrije i matematičke analize. Stečena znanja iz navedenih oblasti matematike student treba da primeni u modelovanju realnih problema iz oblasti tehničkih nauka.
Po završetku kursa student ima osnovna znanja iz algebre i matematičke analize. Razume fundamentalne pojmove i osnovne teoreme iz polinoma, sistema linearnih jednačina, matričnog računa, slobodnih vektora, analitičke geometrije, realne funkcije realne promenljive, određenog i neodređenog integrala i diferencijalnih jednačina. Osposobljen je da rešava zadatke iz navedenih oblasti i da prati kurseve u kojima algebra i matematička analiza imaju primenu. Stečena znanja se koriste za rešavanje matematičkih modela u stručnim predmetima.
Determinante, matrice i sistemi linearnih jednačina. Analitička geometrija u prostoru. Realne funkcije realne promenljive (granične vrednosti, neprekidnost, izvodi i njihova primena). Određeni i neodređeni integral (metode integracije, integracija racionalnih i iracionalnih funkcija i izraza sa trigonometrijskim, logaritamskim i eksponencijalnim funkcijama, Njutn-Lajbnicova formula, primena određenog integrala). Diferencijalne jednačine prvog reda (osnovni tipovi, početni problem). Diferencijalne jednačine višeg reda (snižavanje reda - osnovni tipovi, jednačine sa konstantnim koeficijentima).
Predavanja, računske vežbe, konsultacije kod predmetnog nastavnika i asistenta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Adžić, N.Matematika : za Arhitektonski odsek2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.Matematika 2 : integralni račun : diferencijalne jednačine2006Centar za matematiku i statistiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.,Lužanin., Z., Ovcin, Z.Zbirka rešenih zadataka iz Matematike : za arhitektonski odsek1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N.,Lužanin., Z., Ovcin, Z.Zbirka rešenih zadataka iz matematike : za Arhitektonski odsek 1999Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Medić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedeić dr Jovana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Đokić Jelena
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kozić Božidar
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe