Predmet: Informacioni sistemi i baze podataka (17 - GI205)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osnovno obrazovanje studenata u oblasti informacionih sistema i baza podataka. Osposobljavanje studenata za praćenje projekata u oblasti razvoja informacionih sistema i baza podataka.
Upoznavanje pojma i uloge informacionog sistema u nekom organizacionom sistemu. Upoznavanje aktuelnih modela podataka, posebno relacionog modela. Savlađivanje osnovnih tehnika primene struktuiranog upitnog jezika SQL na serverima baza podataka.
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. ER model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Upotreba upitnog jezika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulaciji podacima u BP. Osnove obrade transkacija. Prevođenje ER šema baza podataka u relacioni model podataka.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih i računarskih vežbi (u računarskoj laboratoriji) i konsultacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 30 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mogin, P., Luković, I.Principi baza podataka1996Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Date, C.J.An Introduction to Database Systems, (8th Edition)2003Pearson, BostonEngleski
Mihajlović, D.Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kordić, S. i dr.Baze podataka : zbirka zadataka2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Složeni oblici vežbidada20.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kordić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučinić Milica
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Hrnjak Jelena
Asistent

Računarske vežbe