O studijskom programu


29.05.2014. - 09:14 
Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem (prethodno akreditovan kao Regionalne politike i razvoj) je studijski program na master  akademskim studijama, razvijen na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu kao multidisciplinarni program koji se bavi ekonomskim, društvenim, arhitektonskim, urbanističkim i upravljačkim aspektima održivog regionalnog razvoja. Osmišljen je da se nadoveže na različite programe osnovnih i diplomskih akademskih studija, kako Fakulteta tehničkih nauka tako i celog Univerziteta, a istovremeno je namenjen i osobama zaposlenim u različitim gradskim, pokrajinskim i republičkim institucijama koje se bave prostornim planiranjem, upravljanjem i razvojem regiona.


Studijski program je, prilikom osnivanja, podržan od strane beogradske kancelarije World University Service - WUS Austria, a od međunarodnih recenzenata koje je ova organizacija angažovala dobio je visoku ocenu u pogledu koncepta, sadržaja i kvaliteta predloženog kurikuluma. Akreditovan je pod nazivom Regionalne politike i razvoj za nastavu na srpskom i engleskom jeziku u martu i junu 2010. godine, bez primedbi u smislu sadržaja, strukture i očekivanih ishoda učenja. Od tada su na studijski program upisane dve generacije studenata.

S obzirom da važan deo strategije razvoja Fakulteta tehničkih nauka predstavlja mogućnost usavršavanja i razmene znanja kroz intenzivniju i bližu saradnju sa fakultetima iz evropskih zemalja, na ovom studijskom programu angažovani su bili gostujući profesori sa Departmana za geografiju i regionalne nauke Karl-Franzens univerziteta u Gracu. Profesionalni kadar sa ovog univerziteta ima višegodišnje iskustvo u visokom obrazovanju u domenu regionalnog razvoja i aktivno je učestvovao u osmišljavanju nastavnog plana i programa, što je u mnogome doprinelo kvalitetu nastave. Gostujući profesori iz Graca su participirali i u izvođenju nastave za dve generacije studenata, obučavajući kadar sa Fakulteta tehničkih nauka za nove pristupe i trendove u planiranju regionalnog razvoja. S obzirom da Fakultet tehničkih nauka sarađuje sa svim drugim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, kao i sa drugim univerzitetima u zemlji, na određenom broju predmeta angažovani su i nastavnici sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Uzimajući da multidiscilinarnost predstavlja jedan od osnovnih pristupa na kom se insistira u okviru svih studijskih programa Fakulteta tehničkih nauka, nastavni plan i program Planiranja i upravljanja regionalnim razvojem je napravljen sa ciljem da omogući dodatno sticanje znanja iz različitih interdisciplinarnih oblasti koje odgovaraju usavršavanju u različitim, ali istovremeno komplementarnim strukama. Iz tog razloga su nastavnim planom i programom predviđeni različiti kursevi koji se bave temama direktno i indirektno vezanim za planiranje i upravljanje razvojem regiona, kao što su odgovarajući važeći zakoni Evropske unije, uspostavljanje strategije regionalnog razvoja, strateško upravljanje u urbanom planiranju, primena savremenih metoda i tehnologija u urbanom planiranju i dr. Takođe, u program su uključena i dva izborna predmeta koja, između ostalog, obuhvataju i izučavanje tema kao što su GIS, upravljanje gradom, posredovanje ljudskim resursima, turizam kao perspektiva regionalnog razvoja, upravljanje razvojnim projektima, planiranje i razvoj predela i dr. Sa mogućnošću izbora predmeta, studentima se pruža prilika da se bliže upoznaju sa specifičnim poljem interesovanja.

Nastavni plan i program studijskog programa Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem je koncipiran tako da studenti ovladaju dopunskim teorijskim i praktičnim stručnim znanjima neophodnim za profesionalni rad u polju razvoja regiona. Kako se radi o oblasti koja obuhvata različite struke, ovaj program takođe treba da omogući studentima da kreiraju čvrstu metodološku osnovu za bavljenje budućim poslom u dinamičnim savremenim okvirima.

Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem predstavlja multidisciplinarni studijski program u kome se prožimaju ekonomski, društveni, ekološki i upravni aspekti regionalnog planiranja i razvoja.

Svrha studijskog programa je da pripremi i osposobi studente za poslove regionalnog planiranja, kao i za poziv stručnjaka za izradu, implementaciju i koordinaciju projekata i strategija regionalnog razvoja u našoj zemlji, na način koji odgovara potrebama nacionalne berze rada u praktičnoj primeni znanja i veština neophodnih za osmišljavanje i sprovođenje regionalnih razvojnih programa. U skladu sa tim, kurikulum studijskog programa koncipiran je tako da studenti, kroz aktivnu nastavu i samostalan rad, ovladaju teorijskim znanjima i praktičnim veštinama neophodnim za profesionalni rad u ovoj oblasti, odnosno da kreiraju čvrstu metodološku osnovu za bavljenje budućom strukom.

Cilj studijskog programa master akademskih studija Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem je da obrazuje i formira visokokvalifikovane eksperte koji će biti sposobni da razumeju uslove, determinante i metode za obezbeđenje održivog regionalnog razvoja u Srbiji i koji će biti obučeni da aktivno učestvuju u njegovom programiranju i realizaciji.

Takođe, ovaj studijski program će obezbediti studentima praktične veštine, kao i formiranje i razvoj neophodnih kompetencija u menadžmentu planiranja regionalne politike. Poštujući regionalni razvoj, studenti će po završetku studija biti osposobljeni za rukovođenje kapacitetima u nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima, na strateškim, istraživačkim i odgovornim pozicijama, kako u Srbiji tako i u zemljama Evropske unije.


Dodatan cilj studijskog programa je i upoznavanje studenata sa izazovima i prednostima timskog rada, što je za oblast regionalnog planiranja od izuzetnog značaja jer je profesionalno bavljenje koncipirano kao timsko i multidisciplinarno. Pored toga, studenti kroz nastavni proces razvijaju sposobnosti za saopštavanje i koherentno izlaganje svojih ideja, koncepta i rezultata istraživačkog rada, učeći na taj način oblike kvalitetne komunikacije sa stručnom i širom javnošću.