Predmet: Likovna kultura (17 - F112)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGrafički dizajn
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.11.2012..

Procesi i metodologije umetnosti i njena dostignućima kroz istorijske periode u hronološkom redosledu. Student stiče znanja o implementaciji ideje u umetnosti, kao i odnosu uzajamnost umetničkog dela i vremena u kojem nastaje. Preko umetničkih dela pojedinih perioda u istoriji student dobija širu sliku o pojedinim periodima istorije i u isto vreme približena mu je slika o kompletnom životu čoveka i njegovom viđenju okruženja u kom živi. Student stiče znanja o razlicitim aspektima ljudskih aspiracija u vezi umetnosti. Označavaju se uticaji koje umetnost dobija i prezentuje od različitih socioloških, religioznih i istorijskih okolnosti.
Predmet obučava studente šta je umetnost pomoću razdoblja i stilova koji čine ovaj pojam. Student saznaje o neprestanim promenljivostima ciljeva umetnosti kroz vreme i značaju i zaostavštini pojedinih perioda umetnosti na naše vreme. Procesi i metodologija razvoja pojedinih umetničkih perioda u istoriji proučavaju se kroz utvrđene kategorije delovanja. Kroz arhitekturu, skulpturu i slikarstvo student stiče znanja o dometima stvralačkog procesa čoveka. Student uči kako da raspozna pojedine periode umetnosti, njihove odnose i ohrabruju se da samostalnim prosuđivanjem shvati umetnikove namere.
Predmet definiše najznačajnije periode u istoriji umetnosti i promene koje su ti pravci odredili. U okviru predmeta izučavaju se prelomne tačke u istoriji razvoja umetnosti sa naglaskom na označavanju pojedinih društvenih ideologija u predavanjima koja se tiču starih kultura pre nove ere. Proučavaju se umetničke kategorije arhitekture, slikarstva i vajarstva u okviru svakog navedenog umetničkog perioda. U okviru predavanja o umetnosti dvadesetog veka proučavanje kategorija umetničke instalacije i koncepta. U okviru predmeta objašnjavaju se promene prirode umetnosti koje nastaju svakim sledećim periodom u njenoj istoriji. Predavanja u okviru predmeta su : Umetnost praistorije, Kultura Egipatske civilizacije, Kultura Mesopotamije, Umetnost stare Grčke, Umetnost rimske imperije, Umetnost Vizantije, Srednjevekovna umetnost:Romanika, Srednjevekovna umetnost:Gotika, Srpska srednjevekovna umetnost, Umetnost Renesanse, Barok, Umetnost Neoklasicizma, Umetnost Romantizma, Umetnost Realizma, Umetnost Impresionizma, Umetnost Postimpresionizma, Umetnost Secesije, Umetnost Avangardi (Dadaizam, Ruski konstruktivizam, Bauhaus), Umetnost između dva svetska rata, Umetnost druge polovine dvadesetog veka
Predavanja se izvode u formi PDF prezentacije sa brojnim reprodukcijama umetničkih dela i video prilozima. U predispitne obaveze spadaju dva grafička rada koja se rade na vežbama.Na vežbama se studenti upoznaju sa likovnim elementima i principima komponovanja kroz rad u programima za obradu slike. Stečena znanja o odnosima elemenata unutar kompozicije, kontrastu i jedinstvu, boji, teksturi, smeru i veličini studenti koriste u toku izrade grafičkih zadataka za ovaj predmet, ali i na drugim predmetima koji se bave grafičkim oblikovanjem. Predmet Likovna kultura postavlja osnove za vizuelnu pismenost i uspešno bavljenje grafičkim oblikovanjem kroz principe umetnosti.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
E.H.GombrihSaga o umetnosti-umetnost i njena istorija2005LagunaSrpski jezik
Trifunović, L.Slikarski pravci XX veka1981Prosveta, beogradSrpski jezik
Janson, H. W.Istorija umetnosti2016Begen komerc, ZemunSrpski jezik
Goran Jureša, Dunja Branovački, Jelena VladušićLikovna kultura2019Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jureša dr Goran
Redovni profesor iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Jureša dr Goran
Redovni profesor iz polja umetnosti

Računarske vežbe