Predmet: Arhitektura informacionih sistema i računarske mreže (17 - IZ0055)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je savladavanje osnovnih koncepata arhitekture savremenih informacionih sistema. Studenti će razumeti savremene komunikacione sisteme i svojstva, zadatke i primenu komunikacionih protokla, sa posebnim osvrtom na tehnologije na kojima je zasnovan Internet. Studenti će biti obučeni da odaberu odgovarajuću komunikacionu infrastrukturu za podršku datom informacionim sistemu.
Studenti će biti obučeni za rad u mrežnom okruženju, razumeće principe rada lokalnih mreža, kako se više fizičkih mreža povezuje u koordinirani sistem i kako aplikacije mogu da koriste rezultujući sistem. Steći će znanja o arhitekturi familije protokola komunikacionih sistema, odnosima između protokola različitih nivoa unutar istog sistema učesnika u komunikaciji i odnosima između protokola istog nivoa na različitim sistemima koji učestvuju u komunikaciji. Studenti će ovladati znanjima na osnovu kojih će razumeti rad u redovnim uslovima, prepoznavati neredovna stanja i kvalifikovano opisati neredovno stanje u okruženju u kojem su sistemi direktno povezani u deo komunikacionog sistema i u okruženju u kojem su sistemi indirektno povezani. Razumeće pojam arhitekture integrisanog informacionog sistema, vrednosti integracije, biće u mogućnosti da objasne različite poglede na integrisani informacioni sistem.
Arhitektura informacionog sistema. Distribuirani sistemi, hardverski i softverski koncepti. Arhitektura familije protokola komunikacionog sistema (International Organization for Standardization (ISO) referentni model i Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) model, enkapsulacija). Veza aplikativnog nivoa ka komunikacionom sistemu (network socket, socket API ). Transportni nivo, problemi koje rešava i načini njihovog rešavanja (TCP i UDP - User Datagram Protocol). Mrežni nivo, problemi koje rešava i načini njihovog rešavanja (IP, IP adresiranje, privatno i javno adresiranje, NAT (Network Address Translation) i ICMP (Internet Control Message Protocol)). Sistemski servis DNS (Domain Name System), organizacija skupova imena i dodeljivanje/vezivanje različitih parametara za imena. Prenosni nivo, problemi koje rešava i načini njihovog rešavanja (Ethernet, broadcast domen, ARP (Address Resolution Protocol), VLAN (Virtual LAN), PPP (Point-to-Point Protocol)). Osnove rutiranja, dinamičko rutiranje. Interfejsi ka fizičkom nivou, CSMA/CD (Carrier-sense multiple access with collision detection), standardni Ethernet interfejsi.
Predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Comer D. E.Internetworking With TCP/IP, Vol I: Principals, Protocols and Architecture2013PearsonEngleski
Stallings W.Data & Computer Communications2013PearsonEngleski
Parziale L., Britt T. D., Davis C., Forrester J., Liu W., Matthews C., Rosselot N.TCP/IP Tutorial and Technical Overview2006IBM RedbooksEngleski
Bašičević, I., Popović, M., Kovačević, V.Osnove računarskih mreža 12017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bojović, Ž., Šuh, J., Šećerov, E.Računarske mreže zasnovane na internet protokolu : praktikum za laboratorijske vežbe2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kurose, F. J., Ross, W. K.Umrežavanje računara : Od vrha ka dnu, prevod 6. izdanja2014CET, BeogradSrpski jezik
Chappell, L.Wireshark® Network Analysis2012Chappell UniversityEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stefanović dr Miroslav
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ćulibrk dr Dubravko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đorđević Sofija
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Štaka Marko
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe