Predmet: Uvod u signale i sisteme (17 - BMI102)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 31.10.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u signale i sisteme

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalna obrada biomedicinskih signaladane
Sticanje osnovnih znanja o načinu funkcionisanja komunikacionih sistema: osnovnih blokova i njihove uloge na predajnoj strani, osnovnim karakteristikama komunikacionog kanala i osnovnih blokova i njihovih karakteristika na prijemnoj strani. Student treba da stekne globalnu sliku o redosledu procesiranja u svakom od blokova i sposobnost da implementira kompletan komunikacioni lanac za najjednostavnije realizacije komunikacionih sistema u dostupnom softverkom paketu i interpretira dobijene rezultate.
Student koji uspešno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju da: - prepozna i objasni osnovne blokove komunikacionog sistema na strani predajnika i prijemnika i opiše njihove osnovne funkcije - implementira osnovne realizacije svakog od komunikacionih blokova korišćenjem odgovarajućeg dostupnog softverskog paketa i podešava njihove osnovne parametre.
- Pojam informacije, pojam i uloga signala, vrste i podela signala, analiza signala. Digitalizacija signala i prenos digitalnog signala. Signali u osnovnom opsegu i modulisani signali, snaga signala, spektar signala, spektralna efikasnost. - Uvod u način funkcionisanja dostupnih softverskih paketa . Osnovni koncepti u programiranju: skript fajlovi, funkcije, vektori i matrice, korisne ugrađene funkcije. - Generisanje signala u softverskim paketima. Intuitivni uvod u komunikacione kanale, prenosni medijumi: žični i bežični prenos, šum u kanalu, osnovni modeli kanala: kanal sa gausovim šumom, odnos signal šum u kanalu. Napredniji modeli komunikacionih kanala i njihovi parametri. Generisanje modela kanala u softverskim paketima. Osnovni model komunikacionog sistema. - Opis i redosled pojedinih blokova na predajnoj i prijemnoj strani. Implementacija bazičnog modela komunikacionog sistema u dostupnom softverskom paketu. Postupci izračunavanja verovatnoće greške u prenosu, bitske verovatnoće greške i verovatnoće greške poruke kroz simulacione eksperimente. Osnovni principi simulacije kompletnog komunikacionog sistema. Primeri implementacije osnovnih komunikacionih sistema u dostupnom softverskom paketu. Izvođenje simulacionih eksperimenata i prikaz u dostupnom softverskom paketu.
Predavanja, auditorne i računarske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Željen TrpovskiKomunikacioni sistemi2016FTN, skriptaSrpski jezik
Proakis, J.G., Salehi, M., Bauch, G.Contemporary Communication Systems Using MATLAB and Simulink, 2nd ed.2004Thomson brooks/cole, BelmontEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petković dr Milica
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Šobot Srđan
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent-master

Računarske vežbe