Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent sa doktoratom dr Vladimir MarinkovićAsistent sa doktoratom01.02.2021.Katedra za računarsku tehniku20210201