Predmet: Verovatnoća i matematička statistika (17 - GI303B)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Verovatnoće i matematičke statistike. Cilj predmeta je da kod studenta razvije poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih pojava u oblasti gradjevinarstva-hidraulike.. Karakter predmeta je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problemima iz oblasti studiranja. Uz to studenti se osposobljavaju za korišćenje statističkog programa. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće srtatističke metode , izraditi statističku analizu i suštinski je obrazližiti. To znanje je temelj za bolje razumevanje stručne literature i za uspešan napredak u studijama.
Stečena znanja student treba da koristiu daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele koristeći se saznaljima stečenim u ovom predmetu. Ovladavanjem teorijskim saznanjima iz područja verovatnoće i matematičke statistike koja se izučavaju u ovom predmetu te veština izračunavanja i tumačenja izračunatih statističkih pokazatelja.
Teorijska nastava: Verovatnoća: Aksiome verovatnoće. Uslovne verovatnoće. Bajesova formula. Slučajna promenljiva diskretnog i neprekidnog tipa. Slučajni vektor diskretnog i neprekidnog tipa i zajednička raspodela. Uslovne raspodele. Transformacija slučajnih promenljivih. Matematičko očekivanje. Varijansa i standardna devijacija. Momenti. Kovarijansa, koeficijent korelacije.Uslovna očekivanja.Zakoni velikih brojeva. Centralne granične teoreme.Korelacija i regresija;linearna regresija.Uzoračka raspodela,srednja vrednost i disperzija. Statistika: osnovni pojmovi. Populacija, uzorak. Statistika. Deskriptivna statistička analiza (osnovni pojmovi, uređivanje podataka, , tablično i grafičko prikazivanje podataka,, analiza podataka metodama deskriptivne statistike, programska podrška za statističku analizu). Ocene nepoznatih parametara (Tačkaste ocene: Metoda momenata i metoda maksimalne verodostojnosti. Intervalne ocene).Parametarske i neparametarske hipoteze i testovi .Praktična nastava (vežbe):Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko računske i računarske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Na računarskim vežbama rade se pomoću statističkog programa obrada dobijenih podataka.Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula (prvi modul: Verovatnoća; drugi modul: Statistika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Matematička statistika2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike2009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grbić, T., Nedović, Lj.Zbirka odabranih rešenih ispitnih zadataka iz verovatnoće, statistike i slučajnih procesa2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Auditorne vežbe