проф. др Љиљана Цветковић


Недостаје слика

др Љиљана Цветковић

Редовни професор


Телефон021 4852856
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду, група за математику 1982. године. Године 1985. одбранила магистарски рад “Релаксациони поступци за решавање система линеарних и нелинеарних једначина”. 1987. године одбранила докторску дисертацију под насловом "Теорија конвергенције релаксационих поступака за решавање система једначина". 1982. године запослила се на Природно-математичком факултету у Новом Саду, као асистент приправник, где је бирана за аистента 1986., у звање доцента 1988., у звање ванредног професора 1992. и у звање редовног професора 1997. године. Тренутно предаје Нумеричке методе линеарне алгебре и Математику са статистиком за студенте биологије и хемије. Такође, изводи наставу из Математике, Статистике и Квантитативних метода за студенте Универзитета Едуцонс у Сремској Каменици. Била је ментор 2 специјалистичка рада, 3 магистарске тезе, 5 мастер радова и 4 докторске дисертације. Аутор је 15 уџбеника или збирки задатака. Научна област којом се бави је нумеричка математика, прецизније, нумеричке методе линеарне алгебре и примењена линеарна алгебра. Аутор је једне монографије на енглеском језику, једне монографије на српском језику и 129 публикованих научних радова. Учесник је 77 међународних и 13 домаћих научних скупова. Одржала је 11 пленарних предавања по позиву на међународним конференцијама. Била је председник организационог одбора и председник или члан програмског одбора за 25 научних скупова, од тога 18 медјународних. Одржала је преко двадесет предавања по позиву (Ниш, Београд, Подгорица, Карлсрухе (Германy), Кент (Охио, УСА), Wарсзаwа (Поланд), Новороссииск (Руссиа), Ростов-он-Дон (Руссиа), Беијинг (Цхина), Схангхаи (Цхина), Зарагоза (Спаин), Хонг-Конг (Хонг-Конг), Виториа-Гастеиз (Спаин), Прагуе (Цзецх Републиц), Познан (Поланд), Далиан (Цхина).) Уредник је 3 зборника радова са научних скупова, гост уредник за специјалне бројеве часописа Нумерицал Линеар Алгебра wитх Апплицатионс (М21а), Линеар Алгебра анд итс Апплицатионс (М21), Нумерицал Алгоритхмс (М21), ЕЛА - Елецтрониц Јоурнал оф Линеар Алгебра (М22), ЦЕЈМ (М23), члан уређивачког одбора једног домаћег и једног међународног часописа категорије М23, референт за преко двадесет међународних часописа категорија М21-М23. Била је продекан за математику ПМФ-а у Новом Саду од 1993-1996. и помоћник покрајинског секретара за образовање и културу Војводине од 1990-1992.

НазивУ Установи
-

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1982

Релаксациони поступци за решавање система линеарних и нелинеарних једначина

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

1985

Теорија конвергенције релаксационих поступака за решавање система једначина

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

1987

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvetković Lj., Kostić V.: On the inertia of the block H-matrices , Numerical Linear Algebra with Applications, 2017, Vol. 24, No 5, pp. 1-12, ISSN 1099-1506
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvetković Lj., Kostić V., Cvetković D.: Pseudospectra localizations and their applications, Numerical Linear Algebra with Applications, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 356-372, ISSN 1099-1506
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKostić V., Miedlar A., Cvetković Lj.: An algorithm for computing minimal Geršgorin sets, Numerical Linear Algebra with Applications, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 272-290, ISSN 1099-1506
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvetković Lj., Kostić V.: A note on the convergence of the MSMAOR method for linear complementarity problems, Numerical Linear Algebra with Applications, 2014, Vol. 21, pp. 534-539, ISSN 1099-1506
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKostić, V., Varga, R.S., Cvetković, Lj., Localization of Generalized Eigenvalues by Cartesian Ovals. Numer. Linear Algebra Appl. 19,4 (2012), 728–741.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvetković, Lj., Kostić, V., Pena, J.M., Eigenvalue localization refinements related to positivity, SIAM J. Matrix Anal. Appl. 32(3) (2011), 771–784.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Chaoqian L., Yimin W., Jianxing Z.: An infinity norm bound for the inverse of Dashnic-Zusmanovich type matrices with applications, Linear Algebra and Its Applications, 2018, ISSN 0024-3795
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Kostić V., Šanca E.: Fractional pseudospectra and their localizations, Linear Algebra and Its Applications, 2018, Vol. 559, pp. 244-269, ISSN 0024-3795
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Kostić V., Doroslovački K., Cvetković D.: Euclidean norm estimates of the inverse of some special block matrices, Applied Mathematics and Computation, 2016, Vol. 284, pp. 12-23, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Kostić V., Šanca E.: A wider convergence area for MSTMAOR iteration methods for LCP, Numerical algorithms, 2016, Vol. 71, No 1, pp. 77-88, ISSN 1017-1398
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Erić M., Pena J.: Eventually SDD matrices and eigenvalue localization, Applied Mathematics and Computation, 2015, Vol. 252, pp. 535-540, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Szulc T., Nedović M.: Scaling technique for Partition-Nekrasov matrices, Applied Mathematics and Computation, 2015, Vol. 271, pp. 201-208, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Mihailović D., Kostić V., Mimić G.: Stability analysis of turbulent heat exchange over the heterogeneous environmental interface in climate models, Applied Mathematics and Computation, 2015, Vol. 265, pp. 79-90, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKostić V., Hadjidimos A., Cvetković Lj.: On the choice of parameters in MAOR type splitting methods for the linear complementarity problem, Numerical algorithms, 2014, Vol. 67, No 4, pp. 793-806, ISSN 1017-1398
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKostić V., Cvetković Lj., Balaž I., Mihailović D.: Complexity and asymptotic stability in the processof biochemical substance exchange in a coupled ring of cells, Chaos Solitons & Fractals, 2014, Vol. 65, pp. 30-43, ISSN 0960-0779
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Doroslovački K.: Max norm estimation for the inverse of block matrices, Applied Mathematics and Computation, 2014, Vol. 242, pp. 694-706, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković Lj., Ping-Fan D., Doroslovački K., Yao-Tang L.: Infinity norm bounds for the inverse of Nekrasov matrices, Applied Mathematics and Computation, 2013, Vol. 219, No 10, pp. 5020-5024, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković, Lj., Nedović, M., Eigenvalue localization refinements for the Schur complement. Appl. Math. Comput. 218 (17) (2012), 8341-8346.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković, Lj., Kostić, V., Application of Generalized Diagonal Dominance in Wireless Sensor Network Optimization Problems. Appl. Math. Comput. 218 (2012), 4798-4805.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCvetković, Lj., Kostić, V., Doroslovacki, K., Max-norm bounds for the inverse of S-Nekrasov matrices. Appl. Math. Comput. 218 (2012), 9498-9503.
(М21) Рад у врхунском међународном часопису Cvetković, Lj., Nedović, M., Special H-matrices and their Schur and diagonal-Schur complements. Appl. Math. Comput. 208 (2009) 225–230.
(М21) Рад у врхунском међународном часопису Cvetković, Lj., Kostić, V., Rauški, S., A new subclass of H-matrices. Appl. Math. Comput. 208 (2009) 206–210.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKostić, V., Cvetković, Lj., Varga, R.S., Geršgorin-type localizations of generalized eigenvalues. Numerical Linear Algebra with Applications 16, 11-12 (2009), 883-898.
(М21) Рад у врхунском међународном часопису Cvetković, Lj., Some convergence conditions for a class of parallel decomposition-type linear relaxation methods. Appl. Numer. Math. 41 (2002), 81-87.
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Cvetković, Lj., A note on the convergence of the MAOR method. J. Comput. Appl. Math. 103 (1999), 281-285.
(М23) Рад у међународном часопису Bru, R., Cvetković, Lj., Kostić, V., Pedroche, F., Sums of Σ-strictly diagonally dominant matrices. Linear and Multilinear Algebra 58(1) (2010), 75–78.
(М23) Рад у међународном часопису Cvetković, LJ., H-matrix theory vs. eigenvalue localization. Numerical Algorithms 42, 3-4 (2006), 229-245.
(М23) Рад у међународном часопису Cvetković, Lj., Kostić, V., Varga, R.S., A new Geršgorin-type eigenvalue inclusion set. ETNA (Electronic Transactions on Numerical Analysis) 18 (2004), 73-80.
(М23) Рад у међународном часописуCvetković Lj., Kostić, V., Šanca, E., Saed, Abear: Error Control Based on the Novel Proof of Convergence of the MSMAOR Methods for the LCP, EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS, 2018, Vol. 8, No 2, pp. 352-364, ISSN 2079-7362
(М27) Уређивање истакнутог међународног научног часописа на годишњем нивоу(гост уредник)Cvetkovic, Ljiljana; Frommer, Andreas; Manuel Pena, Juan; Tsatsomeros, Michael Special Issue devoted to the Applied Linear Algebra Conference in Honor of Hans Schneider, NOVI Sad Preface LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 2012 436 (2):263-264
(М27) Уређивање истакнутог међународног научног часописа на годишњем нивоу(гост уредник)Cvetkovic, Ljiljana; Korotov, Sergey; Nistor, Victor; Vulkov, Lubin Editors' preface for the topical issue "Advances in Numerical Analysis and Numerical Linear Algebra" CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 2012 10 (1):1-2
(М27) Уређивање истакнутог међународног научног часописа на годишњем нивоу(гост уредник)Cvetkovic, Ljiljana Special Issue: Applied Linear Algebra, dedicated to Ivo Marek Preface NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS 2009 16 (11-12):861-862
(М27) Уређивање истакнутог међународног научног часописа на годишњем нивоу(гост уредник)Cvetkovic, L Special Issue in honor of Richard S. Varga Preface LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS (2008), 429(10): 2291-2292
(М28) Уређивање међународног научног часописаCentral European Journal of Mathematics
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Varga, R.S., Cvetković, Lj., Kostić, V., Approximation of the minimal Geršgorin set of a square complex matrix. ETNA (Electronic Transactions on Numerical Analysis) 30 (2008), 398-405.
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Cvetković, Lj., Kostić, V., Kovačević, M., Szulc, T., Further results on H-matrices and their Schur complements. Appl. Math. Comput. 198(2) (2008), 506-510.
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Cvetković, Lj., Kostić, V., A note on the convergence of the AOR method. Appl. Math. Comput. 194/2 (2007), 394-399.
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Cvetković, Lj., Kostić, V., Between Geršgorin and minimal Geršgorin sets, J. Comput. Appl. Math. 196/2 (2006), 452-458
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Cvetković, Lj., Kostić, V., New criteria for identifying H-matrices, J. Comput. Appl. Math. 180/2 (2005), 265-278.
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Cvetković, Lj., Rapajić, S., How to improve MAOR method convergence area for linear complementarity problems. Appl. Math. Comput. 162 (2005), 577-584.
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Cvetković, Lj., Obrovski J., Some convergence results of PD relaxation methods. Appl. Math. Comput. 107,2-3 (2000), 103-112
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорНумеричка анализаУниверзитет у Новом Саду27.07.1998.
Ванредни професорМатематикаУниверзитет у Новом Саду15.04.1992.
ДоцентМатематикаПриродно-математички факултет18.05.1988.
АсистентМатематикаПриродно-математички факултет04.06.1986.
Асистент приправникМатематикаПриродно-математички факултет01.10.1982.