Проф. др Бошко Прибичевић


Недостаје слика

др Бошко Прибичевић

Гостујући професор


Телефонnull
E-mail
Академско звањеГостујући професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
-

Диплома

Геодетско инжењерство

Нов прерачун геоида Републике Словеније

Магистратура

Геодетско инжењерство

Упораба геолошко-геофизичких ин геодетских баз податков за рачунајње геоида Републике Словеније

Докторат

Геодетско инжењерство

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуComparison of Interpolation Methods of Bathymetry Data Used for Monitoring of Lake Volume Change; Original scientific paper; Geodetski list, Vol.64 (87) No.2 June 2010.
(М23) Рад у међународном часопису Pribičević Boško; Đapo Almin; Medak Damir: Geodetsko-geološka istraživanja na širem zagrebačkom području oslonjena na Geodinamičku mrežu Grada Zagreba. Geodetic-Geologic Research on Wider Zagreb Area based on Geodynamic Network of City of Zagreb; Geodetski list:glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 65(88) (2011), 1; 1-16, (IF 2010 0.038)
(М23) Рад у међународном часопису Ivan MEDVED, Boško PRIBIČEVIĆ, Damir MEDAK, Ivana KUZMANIĆ Usporedba metoda interpolacije batimetrijskih mjerenja za praćenje promjena volumena jezera (Comparison of Interpolation Methods of Bathymetry Data Used for Monitoring of Lake Volume Change) Geodetski list: glasilo Hrvatskoga geodetskog društva (0016-710X) 64(87) (2010), 2; 71-86, (IF 2009 0.167)
(М23) Рад у међународном часопису Mastelić-Ivić Siniša; Tomić Hrvoje; Pribičević Boško; Medak Damir: Predikcija lokacije podmorskih izvora opskrbe pitkom vodom (Prediction of Location of Offshore Groundwater Sources) Geodetski list: glasilo Hrvatskoga geodetskog društva (0016-710X) 63(86) (2009), 1; 1-18, (IF 2009 0.167)
(М23) Рад у међународном часопису Pribičević Boško; Medak Damir; Kordić Branko: Primjena dvofrekventne batimetrije u određivanju sedrenih naslaga (Application of Two-Frequencies Bathymetry in Determination of Travertine Layer) Geodetski list (0016-710X) 61(85) (2007), 1; 1-18
(М23) Рад у међународном часописуPrecise geodetic and hydrographic measurements in karst areas. Reports on Geodesy. 2(83) (2007) ; 63-68 . article
(М23) Рад у међународном часописуResearch on the International Geodynamic Test-Area Plitvice Lakes within CERGOP-2 Project.. Reports on Geodesy.Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy. 79 (2006) , 4; 165-172
(М23) Рад у међународном часописуApplication of geographical information systems and hydrographic surveying in the international geodynamic test area Plitvice Lakes. Reports on Geodesy. 79 (2006) , 4; 181-186
(М23) Рад у међународном часописуFive years of EUREF-permanent GPS-stations in Croatia. Reports on Geodesy. 76 (2006) , 1; 91-98
(М23) Рад у међународном часописуGeodesy, tectonics and geodyinamics of Dinnarides. REPORTS ON GEODESY 76 (2006) , 1; 85-90
(М23) Рад у међународном часопису Medak Damir; Pribičević Boško; Krivoruchko Konstantin: Geostatistička analiza batimetrijskih mjerenja na primjeru jezera Kozjak Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 62(85), (2008), 3; 131-142
(М23) Рад у међународном часопису Pribičević Boško; Medak Damir; Đapo Almin: Progušćenje točaka Geodinamičke mreže Grada Zagreba u podsljemenskoj zoni. Geodetski list. 61(84), (2007), 4; 247-258
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуDetermination of the recent structural fabric in the Alps-Dinarides area by combination of geodetic and geologic methods. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2002. Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 2002. 57-65
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUsing Trimble Scanning Technologies when Improving Technical Documentation of an Oil/Gas Facility, Las Vegas, Trimble Dimensions, 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниApplication of Terrestrial Laser Scanning in Advanced Construction Survey, SPAR Conference, Houston, 05.03.2009.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Гостујући професорГеодезија29.01.2010.