проф. др Загорка Лозанов-Црвенковић


Недостаје слика

др Загорка Лозанов-Црвенковић

Редовни професор


Телефон+381 21 485286
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Родјена сам 15. 3. 1956. у Сомбору. У Новом Саду сам завршила основну и средњу школу. Школске 1975/76 год. уписала сам се на Одсек за математику Природно-математичког факултета у Новом Саду, где сам дипломирала 22.11.1979. са просечном оценом 9,69. Магистарске студије сам завршила 1983. на Природно-математичком факултету у Београду, и одбранила магистарску тезу под насловом "Ермитски полиноми Гаусовог случајног процеса" 24.6.1983. Докторску тезу под насловом "Прилог теорији уопштених случајних процеса" одбранила сам 29. маја 1989. на Природно математичком факултету у Новом Саду. Област мог научног интересовања је Теорија вероватноће и случајних процеса, посебно Уопштених случајних процеса Као асистент држала сам вежбе из следећих предмета: - Вероватоћа и статистика за студенте математике - Операциона истраживања за студенте математике - Математика ИВ за студенте физике - Математика ИИИ за студенте физике - Математичке методе за студенте географије - Математика за студенте биолошких смерова на Пољопривредном факултету Као наставник (доцент, ванредни и редовни професор) на наставу из предмета: - Статистика за студенте математике - Статистика у фармацији за студенте фармације - Вероватноћа и статистика за студенте математике - Статистичко моделирање за студенте математике - Математика ИИИ за студенте физике , - Математика ИВ за студенте физике , Сарадник сам на научном пројекту 14025 који финансира Министарство за науку Републике Србије. Говорим енглески језик.

НазивУ Установи
/

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1979

Ермитски полиноми Гаусовог случајног процеса

Магистратура

Математичке науке

Природно Матеметички Факултет

1983

Прилог теорији уопштених случајних процеса

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

1989

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиLozanov-Crvenković Z., Štajner-Papuga I., Grujić G.: General fuzzy integral as a base for estimation of fuzzy quantities, Fuzzy Sets and Systems, 2017, Vol. 326, pp. 69-80, ISSN 0165-0114
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиLozanov-Crvenković Z., Gajić Lj.: On Mappings with Contractive Iterate at a Point in Generalized Metric Spaces, Article ID 458086, Fixed Point Theory and Applications, 2011, ISSN 1687-1820
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиLozanov-Crvenković Z., Katsilieris M., Siettos C., Brkić S., Petrović V., Andrews N., Milošević V., Ubavić M., Anastassopoulou C., Medić S.: Varicella zoster virus transmission dynamics in Vojvodina, Serbia, PLOS ONE, 2018, Vol. 13, No 3, ISSN 1932-6203
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Gajić Lj.: A fixed point result for mappings with contractive iterate at a point in G-metric spaces, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, serija Matematika (potonji Filomat), 2011, Vol. 25, No 2, pp. 53-58, ISSN 0354-5180
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Jakovljević D.: Water quality changes after Kraljevo earthquake in 2010, Natural Hazards, 2015, Vol. 79, No 3, pp. 2033-2053, ISSN 0921-030X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Čabarkapa V., Vučković (Radulović) B., Ilić (Radulović) T., Mitić G.: Clinical significance of determining plasma homocysteine: case-control study on arterial and venous thrombotic patients, Croatian Medical Journal, 2013, Vol. 54, No 5, pp. 480-488, ISSN 0353-9504
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Bogavac M., Jakovljević A., Mitić G., Nikolić A., Milošević-Tošić M.: Early pregnancy angiogenic proteins levels and pregnancy related hypertensive disorders, Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2017, Vol. 30, No 5, pp. 534-539, ISSN 1476-7058
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Đaković-Sekulić T., Sarbu C., Perišić-Janjić N.: Quantitative Structure–Retention Study of some 2,4 dioksotetrahydro-1,3–thiazole derivatives using Partial Least Squares method, Turkish Journal of Chemistry, 2009, Vol. 33, No 1, pp. 149-157, ISSN 1300-0527
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković, Z., Pilipović, S.,Gaussian Generalized Random Processes on K{Mp} Spaces,.Math.Anal.Appl.,181(1994) 755-761
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković Z.: Gaussian Generalized Random Processes on K{Mp} Spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1994, Vol. 181, No 755, ISSN 0022-247X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐaković-Sekulić T., Sarbu C., Perišić-Janjić N., Lozanov-Crvenković Z.: Quantitative Structure–Retention Study of some 2,4 dioksotetrahydro-1,3–thiazole derivatives using Partial Least Squares method Naziv časopisa: Turkish Journal of Chemistry , Turkish Journal of Chemistry, 2009, Vol. 33, No 1, pp. 149-157, ISSN 1300-0527
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković, Z., Pilipović, S.,On Some Classes of Generalized Random Linear Functionals,J.Math.Anal.Appl., 129, (1988), 433-442
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković Z.: Kernel theorems for the spaces of tempered ultradistibutions, Integral Transforms and Special Functions, 2007, Vol. 18, No 10, pp. 699-713, ISSN 1065-2469
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Pilipović S.: On Some Classes of Generalized Random Linear Functionals, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1988, Vol. 129, No 2, pp. 433-442, ISSN 0022-247X
(М23) Рад у међународном часописуO. F. Barak, Z.B. Ovcin , Dj. G. Jakovljević , Z. Lozanov-Crvenković , D.A. Brodie, N, G. Grujić Heart rate recovery after submaximal exercise in four different recovery protocols in male athletes and non-athletes, Journal of Sports Science and Medicine (2011) 10, 369-375
(М23) Рад у међународном часописуT. Djaković-Sekulić, N. Perišić-Janjić, C. Sârbu, Z. Lozanov-Crvenković, “Partial least-squares study of the effects of organic modifier and physicochemical properties on the retention of some thiazoles.“, J. Planar Chromatogr. 20:4 (2007) 251-257.
(М23) Рад у међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Andrijević I., Milutinov S., Matijašević J., Andrijević A., Kovacević T., Bokan D., Zarić B.: N-Terminal Prohormone of Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) as a Diagnostic Biomarker of Left Ventricular Systolic Dysfunction in Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (AECOPD), Lung, 2018, Vol. 196, No 5, pp. 583-590, ISSN 0341-2040
(М23) Рад у међународном часописуM. Budinčević, Z. Lozanov-Crvenković, D. Perišić, Representation theorems for tempered ultradistributions, Publications de l’Institut Mathematique, Nouvelle serie, Tome 65(79), 1999, 142-160
(М23) Рад у међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Andrijević I., Milutinov S., Matijašević J., Andrijević A., Kovacević T., Bokan D., Zarić B.: N-Terminal Prohormone of Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) as a Diagnostic Biomarker of Left Ventricular Systolic Dysfunction in Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (AECOPD), Lung, 2018, Vol. 196, No 5, pp. 583-590, ISSN 0341-2040
(М23) Рад у међународном часописуLozanov-Crvenković Z., Suvajdžić Lj., Krstić T., Stojanović S., Dejanović J., Čabarkapa I., Velhner M., Stefanović V.: Antimicrobial activity of sour cherry, Agro Food Industry Hi-Tech, 2016, Vol. 27, No 1, pp. 56-58, ISSN 1722-6996
(М23) Рад у међународном часописуBogavac M., Jakovljević A., Stajic Z., Nikolić A., Milošević-Tošić M., Dejanović J., Lozanov-Crvenković Z.: Preeclampsia and level of oxidative stress in the first trimester of pregnancy-in press, Vojnosanitetski pregled, 2015, ISSN 0042-8450
(М23) Рад у међународном часописуĐaković-Sekulić T., Lozanov-Crvenković Z., Rančić M., Trišović N., Ušćumlić G.: Substituent effects on chromatographic retention data of 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones in QSAR methodology, Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2014, Vol. 37, No 14, pp. 2021-2035, ISSN 1082-6076
(М23) Рад у међународном часописуČabarkapa V., Đerić M., Stošić Z., Sakač V., Lozanov-Crvenković Z., Vučković (Radulović) B.: Evaluation of lipid parameters and bioindexes in patients with different stage of chronic renal failure , Vojnosanitetski pregled, 2012, Vol. 69, No 11, pp. 961-966, ISSN 0042-8450
(М23) Рад у међународном часописуBarak O., Ovcin Z., Jakovljevic D., Lozanov-Crvenković Z., Brodie D., Grujić N.: Heart rate recovery after submaximal exercise in four different recovery protocols in male athletes and non-athletes, Journal of Sports Science and Medicine, 2011, Vol. 10, No 2, pp. 369-375, ISSN 1303-2968
(М23) Рад у међународном часописуĐaković-Sekulić T., Lozanov-Crvenković Z., Mandić A., Uščumlić G., Keleman S.: Quantitative Structure-Retention Relationship study of some 5-substituted-5-phenylhydantoins, Chromatographia, 2011, Vol. 73, pp. 51-57, ISSN 0009-5893
(М23) Рад у међународном часописуĐaković-Sekulić T., Perišić-Janjić N., Sarbu C., Lozanov-Crvenković Z.: Partial least-squares study of the effects of organic modifier and physicochemical properties on the retention of some thiazoles Naziv časopisa: Journal of Planar Chromatography , Journal of Planar Chromatography, 2007, Vol. 20, No 4, pp. 251-257, ISSN 0933-4173
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZ.Lozanov Crvenković, D.Perišić, S. Pilipović, Colombeau generalized processes of the second order, Nonlinear Algebraic Analysis and Applications, Proceedings of the International Conference on Generalized Functions. CSP 149-163
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLozanov-Crvenković, Z., Pilipović, S.,Generalized Random Processes on the Zemanian Space A,Publicasion de L"Institute Mathematique,46 (60), (1989) 201-213.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаM.Budimčević, Z.Lozanov Crvenković, D.Perišić, Reprezentation theorems for tempered ultradistributions, Publications de l"Institut Mathematique, Nouvelle serie ,Tom 65(79), 1999, 142-160
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZ.Lozanov Crvenković, D. Perišić, Generalized Bochner-Schwartz theorem for tempered ultradistributions,Novi Sad Journal of Mathematics, Vol. 29, no. 1, 1999, 69-83
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорВероватноћа и статистика и статистичко моделирањеРесорно министрарство за науку11.11.1999.
Ванредни професорМатематикаПриродно-математички факултет01.10.1994.
ДоцентМатематикаПриродно-математички факултет01.10.1990.
АсистентМатематикаПриродно-математички факултет01.10.1980.