доц. др Мехмед Батиловић


Недостаје слика

др Мехмед Батиловић

Доцент


Телефон
E-mail
Академско звањеДоцент

Мехмед Батиловић рођен је 21. фебруара 1992. године у Тутину, где је завршио основну школу и гимназију, са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. Јула 2010. године уписао је основне академске студије на студијском програму Геодезија и геоматика Факултета техничких наука у Новом Саду. Дипломирао је у септембру 2014. године са просечном оценом 9,62. У октобру исте године уписује мастер академске студије на студијском програму Геодезија и геоматика Факултета техничких наука у Новом Саду. Мастер студије завршио је у септембру 2015. године, са просечном оценом 10,00, одбранивши мастер рад на тему „Идентификација померања применом различитих метода деформационе анализе”. Током студија био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије „Доситеја”. Докторске академске студије уписао је у новембру 2015. године на студијском програму Геодезија и геоматика Факултета техничких наука у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом „Робусна оцена деформација у слободним геодетским мрежама применом еволутивних оптимизационих алгоритама” одбранио је 25. јануара 2021. године.

Од марта 2016. године запослен је у звању асистента на Катедри за хидротехнику и геодезију, Департман за грађевинарство и геодезију, Факултет техничких наука у Новом Саду. У звање доцента за ужу научну област Геодезија изабран је у јулу 2021. године. Учествује у извођењу наставе на основним, мастер и докторским академским студијама студијског програма Геодезија и геоинформатика на предметима: Основе геонаука, Рачун изравнања, Инжењерска геодезија 1, Инжењерска геодезија 2, Увод у деформациона мерења и анализу, Интегрисани системи премера, Инжењерска геодезија 3, Одабрана поглавља из геодетских мрежа и њихова оптимизација и Одбрана поглавља из деформационих мерења и анализе. У децембру 2021. године именован је за шефа Лабораторије за геодезију на Департману за грађевинарство и геодезију.

У досадашњој научноистраживачкој каријери објавио је укупно 45 радова, од којих је 9 публиковано у међународним научним часописима. Коаутор је битно побољшаног техничког решења на међународном нивоу под називом „GSCaster – Софтверски систем за дистрибуцију RTK корекција”. Рецензирао је радове у међународним научним часописима Journal of Surveying Engineering, Measurement i Geo-spatial Information Science. Током 2018. године био је члан истраживачког тима на научном пројекту Robust low-cost fiber-optic 2D deflection sensor (Proof of concept програм у оквиру Erasmus+ пројекта IF4TM). У оквиру сарадње са привредом учествовао је у реализацији преко 40 пројеката из области геодетског мониторинга померања и деформација, инжењерске геодезије, дигиталне фотограметрије, географских информационих система, мобилног и терестричког ласерског скенирања како на домаћем тако и на иностраном тржишту.

Доцент
01.12.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент22.07.2021.21.07.2026.Катедра за хидротехнику и геодезију
Асистент07.03.2019.06.03.2022.Катедра за хидротехнику и геодезију
Асистент07.03.2016.06.03.2019.Катедра за хидротехнику и геодезију
НазивУ Установи
Примена Пелцерове методе у одређивању деформација

Диплома

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Робусна оцена деформација у слободним геодетским мрежама применом еволутивних оптимизационих алгоритама

Докторат

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2021

Идентификација померања применом различитих метода деформационе анализе

Мастер рад

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBatilović M., Đurović R., Sušić Z., Kanović Ž., Cekić Z.: Robust Estimation of Deformation from Observation Differences Using Some Evolutionary Optimisation Algorithms, Sensors, 2022, Vol. 22, No. 1, ISSN 1424-8220
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarković M., Bajić J., Batilović M., Sušić Z., Joža A., Stojanović G.: Comparative Analysis of Deformation Determination by Applying Fiber-optic 2D Deflection Sensors and Geodetic Measurements, Sensors, 2019, Vol. 19, No 4, ISSN 1424-8220
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBatilović M., Sušić Z., Kanović Ž., Marković M., Vasić D., Bulatović V.: Increasing efficiency of the robust deformation analysis methods using genetic algorithm and generalised particle swarm optimisation, Survey Review, 2020, ISSN 0039-6265
(М23) Рад у међународном часописуBatilović M., Kanović Ž., Sušić Z., Marković M., Bulatović V.: Deformation analysis: the modified GREDOD method, Geodetski vestnik, 2022, Vol. 66, No. 1, pp. 60-75, ISSN 0351-0271, UDK: 004.021:528.3
(М23) Рад у међународном часописуBatilović M., Sušić Z., Marković M., Petković M., Nikolić G., Ninkov T.: The efficiency of different outlier detection approaches in geodetic networks: case study for Pobednik statue, Geodetski vestnik, 2018, Vol. 62, No 2, pp. 293-305, ISSN 0351-0271, UDK: 528.1:528.41(497.11Beograd)
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Batilović M., Ninkov T., Bulatović V., Aleksić I., Nikolić G.: Geometric deformation analysis in free geodetic networks: case study for Fruška Gora in Serbia, Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2017, Vol. 14, No 3, pp. 341-355, ISSN 2336-4351
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Batilović M., Ninkov T., Aleksić I., Bulatović V.: Identification of Movements using Different Geodetic Methods of Deformation Analysis, Geodetski vestnik, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia, 2015, Vol. 59, No 3, pp. 537-553, ISSN 0351-0271, UDK: 528.02
(М23) Рад у међународном часописуSantrač N., Benka P., Batilović M., Zemunac R., Antić S., Stajić M., Antonić N.: Accuracy analysis of UAV photogrammetry using RGB and multispectral sensors, Geodetski vestnik, 2023, Vol. 67, No. 4, pp. 459-472, ISSN 0351-0271, UDK: 528.7
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Batilović M., Đurović R., Marković M., Vujinović M.: Deformation analysis of Ratkov Laz bridge using Pelzer and IWST method , Geodetski vestnik, 2023, Vol. 67, No. 4, pp. 487-504, ISSN 0351-0271, UDK: 528.482
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентГеодезијаФакултет техничких наука22.07.2021.
АсистентГеодезијаФакултет техничких наука07.03.2019.
АсистентГеодезијаФакултет техничких наука07.03.2016.