ванр. проф. Андреа Окановић


Недостаје слика

Андреа Окановић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 307

Образовање и квалификације: 2003-2008. Дипломирани инжењер менаџмента - мастер Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман: Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент, Смер: Инжењерски менаџмент, Усмерење: Инвестициони менаџмент, Просечна оцена: 9.79. 2008. Постдипломске докторске студије Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман: Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент, Смер: Инжењерски менаџмент, Усмерење: Инвестициони менаџмент. Радно искуство: 2009. Асистент на предмету: Селективни облици туризма, Факултет за услужни бизнис, Универзитет ЕДУЦОНС, Сремска Каменица, Србија.

Ванредни професор
19.06.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Предавач15.05.2012.11.09.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент12.09.2013.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Чиниоци националног технолошког развоја и отоврене иновације као модел повећања конкурентности и трансфера знања у друштву

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Улога знања у постојећим индексима конкуретности

Специјализиција

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуOkanović (Katić) A., Ćosić I., Kupusinac A., Vasiljević M., Stojić I.: Knowledge-Based Competitiveness Indices and Its Connection with Energy Indices, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 451-461, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуRaletić Jotanović S., Sudarević T., Okanović (Katić), Kalinić M., Kalinić Č.: Environmentally Responsible Purchasing – Analysis of the Ex – Yugoslavian republics, Applied Ecology and Environmental Research, 2016, Vol. 3, No 14, pp. 559-572, ISSN 1589-1623
(М23) Рад у међународном часописуOkanović (Katić), Kiš T., Ćosić I., Vukadinović (Vučenov) S., Dobrodolac Šeregelj T.: Modelling the Composite Competitiveness Index of the Knowledge-based Society, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 229-249, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуOkanović (Katić) A., Ćosić I., Anđelić G., Raletić Jotanović S.: Review of Competitiveness Indices that Use Knowledge as a Criterion Available: http://www.uni-obuda.hu/journal/Katic_Cosic_Andelic_Raletic_37.pdf, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2012, Vol. 9, No 5, pp. 25-44, ISSN 1785-8860
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомОкановић (Катић) А., Мухи Б., Станковић Ј., Викторова(Ковачевић) Ј.: Наутички туризам као фактор конкурентности туризма Војводине, Индустрија, 2011, Вол. 39, Но 2, пп. 237-261, ИССН 0350-0373
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомJokanović B., Okanović A., Lalić B.: Knowledge Management Diagnosis in Vojvodina Firms by Using Bukowitz and Williams Model, Industrija, 2018, Vol. 46, No 4, pp. 7-27, ISSN 0350-0373
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Tasić N., Delić M., Okanović (Katić), Katić (Drezgić) I., Bogojević B.: Customized approach in organizing student internships at DIEM-FTS, 7. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2016, pp. 141-146, ISBN 978-86-7892-84-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVasiljević M., Stojić I., Okanović (Katić), Kupusinac A.: Cooperation between the academic and industrial sectors in the Republic of Serbia - An analysis and proposals for improvement, 1. WBCInno International conference, Novi Sad, 18 Septembar, 2015, pp. 30-33, ISBN 978-86-499-0203-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović (Katić), Raspopović N., Stanković J.: Smart Cities Initiative - Challenge for Serbia, 4. CCEDEP - Climate Change, Economic Development, Enviromental adn People Conference/International Scientific Conference, Plovdiv, 7-9 Oktobar, 2014, pp. 67-73, ISBN 978-619-203-016-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović (Katić), Ćosić I., Anđelić G.: Knowledge Based Competitiveness Indices and Position of Serbia, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaletić Jotanović S., Katić A., Brkanlić S.: Marketing with Social Goal in Function of Enviromental Problems, 3. CCEDEP - Climate Change, Economic Development, Enviromental adn People Conference/International Scientific Conference, Podgorica, 5-7 Decembar, 2013, pp. 81-88, ISBN 978-9940-9615-0-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Bogojević B., Katić (Drezgić) I., Okanović (Katić), Medvecki D.: Systematic solution for accurate deployment of students to available internship positions implemented at FTS-DIEM, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 472-475, ISBN 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkanović (Katić), Raspopović N., Stanković J.: Smart Cities Initiative - Challenge for Serbia, 4. CCEDEP - Climate Change, Economic Development, Enviromental and People Conference/International Scientific Conference, Plovdiv, 7-9 Oktobar, 2014, pp. 67-73, ISBN 978-619-203-016-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРалетић Јотановић С., Окановић (Катић): Национална стратегија одрживе потрошње и производње Републике Србије, 11. Регионална конференција Животна средина ка Европи, Београд: Амбасадори одрживог развоја и животне средине , 5-6 Јун, 2015, пп. 167-172, ИСБН 978-86-89961-02-7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаВукадиновић (Вученов) С., Андрејевић Панић А., Окановић (Катић): (Не)запосленост младих и примери добре праксе сарадње универзитета и привреде, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014, стр. 53-59, ИСБН 978-86-7892-624-2, УДК: 378.4(497.11):338]:005.344".../2020
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPopovic S., Tošković J., Majstorović A., Brkanlić S., Okanović (Katić): The importance of continuous audit of financial statement of the company of countries joining the EU, Annals of the "Constantin Brancusi" University of Targu Jiu, 2015, pp. 241-246, ISSN 2344-3685
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОкановић (Катић), Саболовић С., Нинковић М.: Перспективе развоја цикло туризма у Србији, Пословна економија, 2014, Вол. 9, Но 2, пп. 259-276, ИССН 1820-6859
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОкановић А., Јокановић Б., Аџић Ј.: Одрживо пословање компанија у глобалном окружењу, ЕЦОЛОГИЦА, 2018, Вол. 25, Но 91, пп. 489-494, ИССН 1451-6330
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБрканлић С., Окановић (Катић), Ралетић Јотановић С.: Еколошки аспект утицаја услужног амбијента на имиџ високошколске установе, Ецологица, 2016, Но 84, пп. 888-893, ИССН 0354-3285
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЈокановић Б., Ћулибрк Ј., Окановић А.: Примена информационих технологија у управљању људским ресурсима, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 304-307, ИСБН 978-86-6022-031-0.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду19.06.2019.
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду12.09.2013.