доц. др Срђан Савић


Недостаје слика

др Срђан Савић

Доцент


Телефон021/485-2166
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 121

Срђан Савић је рођен 8. 9. 1987. године у Новом Саду. Завршио је Основну школу „Јован Поповић“ у Новом Саду 2002. године и Гиманзију општег смера "Светрозар Марковић“ у Новом Саду 2006. године. Након завршене гимназије уписао је Факултет техничких наука у Новом Саду, одсек Мехатроника, усмерење Мехатроника, роботика и аутоматизација. Академско звање Дипломирани инжењер мехатронике, стекао је 2010. године са просечном оценом током основних академских студија 9,93. Академско звање Мастер инжењер мехатронике, стекао је на истом факултету 2011. године одбранивши дипломски-мастер рад под називом “Развој роботске руке антропоморфних карактеристика”, са просечном оценом током мастер академских студија 10.00. Током завршне године основних академских студија и током мастер студија био је стипендиста Фонда за младе Републике Србије "Доситеја". Академско звање Доктор наука - Мехатронике стекао је 2018. године на Факултету техничких наука, одбранивши докторску дисертацију под насловом "Когнитивно инспирисани рачунарски модел меморије са применама у роботици", са просечном оценом током студија 10.00. Од 2011. године је запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент, Катедри за мехатронику, роботику, где тренутно ради у звању доцента.

Доцент
01.01.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.01.2019.31.12.2023.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
Асистент01.10.2014.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
НазивУ Установи
Конструкција механичког дела робота према задатку ЕУРОБОТ 2010 у оквиру екипе Р2Д2

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2010

Когнитивно инспирисани рачунарски модел меморије са применама у роботици

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2018

Развој роботске руке антропоморфних карактеристика

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBorovac B., Gnjatović M., Savić S., Raković M., Nikolić M.: Human-like Robot MARKO in the Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy, New Trends in Medical and Service Robots, series Mechanisms and Machine Science, Springer International Publishing, 2015, str. 191-203, ISBN 978-3-319-23831-9
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRaković M., Borovac B., Nikolić M., Savić S.: Realization of Biped Walking in Unstructured Environment using Motion Primitives, IEEE Transactions on Robotics, 2014, Vol. 30, No 6, pp. 1318-1332, ISSN 1552-3098, UDK: DOI: 10.1109/TRO.2014.2344431
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRaković M., Savić S., Santos-Victor J., Nikolić M., Borovac B.: Human-Inspired Online Path Planning and Biped Walking Realization in Unknown Environment, Frontiers in Neurorobotics, 2019, Vol. 13, pp. 1-36, ISSN 1662-5218, UDK: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnbot.2019.00036
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRaković M., Anil G., Mihajlović Ž., Savić S., Naik S., Borovac B., Gottscheber A.: Fuzzy Position-Velocity control of Underactuated Finger of FTN Robot Hand, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2018, Vol. 34, No 4, pp. 2723-2736, ISSN 1064-1246
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSavić S., Raković M., Borovac B., Nikolić M.: Hybrid Motion Control of Humanoid Robot for Leader-Follower Cooperative Tasks, Thermal Science, 2016, ISSN 0354-9836, UDK: DOI: 10.2298/TSCI151005037S
(М23) Рад у међународном часописуNikolić M., Borovac B., Raković M., Savić S.: A Further Generalization of Task-Oriented Control Trough Tasks Prioritization, International Journal of Humanoid Robotics, 2013, Vol. 10, No 3, pp. 1-29, ISSN 0219-8436, UDK: 10.1142/S0219843613500126
(М23) Рад у међународном часописуSavić S., Gnjatović M., Stefanović D., Lalić B., Maček N.: Automatic domain modeling for human–robot interaction, Intelligent Service Robotics, 2019, Vol. 13, No. 1, pp. 99-111, ISSN 1861-2776
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSavić S., Raković M., Penčić M., Borovac B.: Nonlinear Motion Control of Humanoid Robot Upper-Body for Manipulation Task, Facta universitatis - series: Automatic Control and Robotics, 2014, Vol. 13, No 1, pp. 1-14, ISSN 1820-6417, UDK: (681.518.52+621.391.823):006.06
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić S., Gnjatović M., Mišković D., Tasevski J., Maček N.: Cognitively-Inspired Symbolic Framework for Knowledge Representation, 8. IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Debrecen: IEEE, 11-14 Septembar, 2017, pp. 315-320, ISBN 978-1-5386-1264-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaković M., Borovac B., Santos-Victor J., Batinica A., Nikolić M., Savić S.: Biped Walking and Stairs Climbing using Reconfigurable Adaptive Motion Primitives, 16. IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), Cancun: IEEE, 15-17 Novembar, 2016, pp. 57-62, UDK: 10.1109/HUMANOIDS.2016.7803254
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaković M., Borovac B., Nikolić M., Savić S.: Biped Walking on Irregular Terrain Using Motion Primitives, 20. ROMANSY-CISM-IFToMM SYMPOSIUM on Theory and Practice of Robots and Manipulators, Moskva: Springer, 23-26 Jun, 2014, pp. 265-273, ISBN 978-3-319-07057-5, UDK: 10.1007/978-3-319-07058-2_30
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić S., Raković M., Penčić M., Nikolić M., Dudić S., Borovac B.: Design of an Underactuated Adaptive Robotic Hand with Force Sensing , 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, 13-16 Jun, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić S., Gnjatović M., Mišković D., Borovac B.: Representational Learning in Conversational Agents, 5. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Palić: ETRAN Society, 11-14 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGnjatović M., Tasevski J., Mišković D., Savić S., Borovac B., Mikov A., Krasnik R.: Pilot Corpus of Child-Robot Interaction in Therapeutic Setting., 8. IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Debrecen: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 11-14 Septembar, 2017, pp. 253-257, ISBN 978-1-5386-1264-4/17
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić S., Nikolić M., Borovac B.: Assisted Kinesthetic Teaching for Highly Redundant Robot Using Task Prioritization Framework, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015, pp. 1-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić M., Savić S., Borovac B., Raković M.: Task Prioritization Framework for Kinesthetic Teaching of a Free-standing Humanoid Robot, 13. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE, 17-19 Septembar, 2015, pp. 241-246
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaković M., Borovac B., Savić S., Nikolić M.: Parameters Adaptation of Motion Primitives for Achieving more Efficient Humanoid Walk, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE Xplore, 11-13 Septembar, 2014, pp. 233-237, UDK: 10.1109/SISY.2014.6923592
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaković M., Borovac B., Nikolić M., Savić S.: Motion Primitives for Realization of Robust Humanoid Walk in Unstructured Envioronment, 17. International Multiconference Information Society, Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«, 6-10 Oktobar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaković M., Savić S., Nikolić M., Borovac B.: Robust Nonlinear Control of Dynamically Balanced Humanoid Robot Walk Synthesized by Motion Primitives, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE Xplore, 26-28 Septembar, 2013, ISBN 978-1-4577-1975-2
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСавић С.: Когнитивно инспирисани рачунарски модел меморије са применама у роботици, Нови Сад, Ауторски репринт, 2018, стр. 1-118
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука01.01.2024.
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука01.01.2019.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука01.10.2017.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука01.10.2014.
Истраживач приправникМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука14.11.2011.