ванр. проф. др Јован Бајић


Недостаје слика

др Јован Бајић

Ванредни професор


Телефон021/485-4521
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Јован Бајић рођен је 16. априла 1986. године у Сремској Митровици, Република Србија. Гимназију у Сремској Митровици завршио је 2005. године као носилац Вукове дипломе и исте године уписао Факултет техничких наука на Универзитету у Новом Саду. Основне академске студије на одсеку Енергетика, електроника и телекомуникације, смер Микрорачунарска електроника, завршио је 2009. године са просечном оценом 9,64 на тему „Уређај за детекцију савремених бежичних комуникација (детектор нове генерације мобилних телефона) – реализација уређаја”. Мастер академске студије завршио је 2010. године на истом одсеку са просечном оценом 10,00 на тему „Фибер оптички сензори базирани на промени интензитета светлости у оптичком влакну”. Добитник је награде  „Др Владан Десница” за најбољег студента микрорачунарске електронике у 2010. години и награде Матице српске „Михајло Пупин”, за 2010. годину за дипломски (мастер) рад (друга награда). Такође, добитник је више награда за висок просек оцена током студирања и активно је учествовао на студентским такмичењима Хард&Софт и Еуробот. Докторске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду уписао је 2010. године.

Од јануара 2011. године запослен је као истраживач приправник на Катедри за електронику, Факултета техничких наука и ангажован на два пројекта Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. У звање асистента изабран је 2013. године на Катедри за електронику. Учествовао је у извођењу наставе на предметима: Сензори и актуатори, Примена сензора и актуатора, Оптоелектроника, Примењена оптоелектроника и Електроника и оптоелектроника.

Област његовог интересовања су оптоелектронски и сензорски системи. Аутор и коаутор је већег броја радова објављених у међународним часописима, као и на домаћим и међународним конференцијама.

Предмете предвиђене планом и програмом докторских студија положио је са просечном оценом 10, а дана 29. мај 2014. године, Сенат Универзитета у Новом Саду му је одобрио тему докторске дисертације под називом „Метода мерења угаоног положаја на бази нове класе оптоелектронских сензора”.

Ванредни професор
01.10.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент23.01.2013.01.12.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Истраживач приправник01.01.2011.01.01.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент01.10.2016.30.09.2021.Катедра за електронику
Асистент са докторатом29.12.2015.01.09.2016.Катедра за електронику
НазивУ Установи
ДЕТЕКТОР САВРЕМЕНИХ БЕЖИЧНИХ КОМУНИКАЦИЈА (детектор нове генерације мобилних телефона) – реализација уређаја

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Метода мерења угаоног полозаја на бази нове класе оптоелектронских сензора

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

ФИБЕР ОПТИЧКИ СЕНЗОРИ БАЗИРАНИ НА ПРОМЕНИ ИНТЕНЗИТЕТА СВЕТЛОСТИ У ОПТИЧКОМ ВЛАКНУ

Мастер рад

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиSavovic S., Kovacevic M., Bajić J., Stupar D., Djordjevic A., Živanov M., Drljaca B., Simovic A., Kyunghwan ´ O.: Temperature Dependence of Mode Coupling in low-NA Plastic Optical Fibers, Journal of Lightwave Technology, 2015, Vol. 33, No 1, pp. 89-94, ISSN 0733-8724
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., Živanov M.: Colorimetric fiber optic probe for measurement of chemical parameters in surface water, Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 168-173, ISSN 0925-4005
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJoža A., Bajić J., Manojlović L., Milosavljević V., Batinić B., Laković N., Živanov M.: Design considerations and performance analysis of dual photodetector system for reliable laser wavelength and power monitoring, Sensors and Actuators A: Physical, 2017, Vol. 261, pp. 14-23, ISSN 0924-4247
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarković M., Bajić J., Vrtunski M., Ninkov T., Vasić D., Živanov M.: Application of fiber-optic curvature sensor in deformation measurement process, Measurement, 2016, Vol. 92, pp. 50-57, ISSN 0263-2241, UDK: doi: 10.1016/j.measurement.2016.06.001
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBajić J., Stupar D., Dakić B., Živanov M., Nađ L.: An absolute rotary position sensor based on cylindrical coordinate color space transformation, Sensors and Actuators A: Physical, 2014, Vol. 213, No July, pp. 27-37, ISSN 0924-4247
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJelenković E., Kovačević M., Stupar D., Bajić J., Slankamenac M., Kovačević M., To S.: N-channel polysilicon thin film transistors as gamma-ray detectors, Measurement Science and Technology, 2013, Vol. 24, No 10, pp. 1-5, ISSN 0957-0233
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBajić J., Stupar D., Manojlović L., Slankamenac M., Živanov M.: A simple, low-cost, high-sensitivity fiber-optic tilt sensor, Sensors and Actuators A: Physical, 2012, Vol. 185, pp. 33-38, ISSN 0924-4247
(М21) Рад у врхунском међународном часописуManojlović L., Živanov M., Slankamenac M., Bajić J., Stupar D.: High-speed and high-sensitivity displacement measurement with phase-locked low-coherence interferometry (Napomena: 2011 god. casopis je promenio ISSN i on je sada 1559-128X), Applied Optics, 2012, Vol. 51, No 19, pp. 4333-4342, ISSN 0003-6935
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStupar D., Bajić J., Manojlović L., Slankamenac M., Joža A., Živanov M.: Wearable Low-Cost System for Human Joint Movements Monitoring Based on Fiber-Optic Curvature Sensor, IEEE Sensors Journal, 2012, Vol. 12, No 12, pp. 3424-3431, ISSN 1530-437X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBajić J., Stupar D., Dakić B., Manojlović L., Slankamenac M., Živanov M.: Implementation and characterization of a fibre-optic colour sensor, Physica Scripta, 2014, Vol. 157, pp. 1-5, ISSN 0031-8949
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуManojlović L., Živanov M., Slankamenac M., Stupar D., Bajić J.: Resolution limit of the white-light interferometric sensor for absolute position measurement based on central fringe maximum identification, Physica Scripta, 2014, pp. 1-4, ISSN 0031-8949
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJelenković E., Kovačević M., Stupar D., Jha S., Bajić J., Tong K.: Positive bias temperature instability of irradiated n-channel thin film transistors, Thin Solid Films, 2014, Vol. 556, No April, pp. 535-538, ISSN 0040-6090
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSavovic S., Drljaca B., Kovacevic M., Djordjevic A., Bajić J., Stupar D., Stepniak G.: Frequency response and bandwidth in low-numerical-aperture step-index plastic optical fibers, Applied Optics, 2014, Vol. 53, No 30, pp. 6999-7003, ISSN 0003-6935
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSavović S., Kovačević M., Djordjevich A., Bajić J., Stupar D., Stepniak G.: Mode coupling in low NA plastic optical fibers, Optics and Laser Technology, 2014, Vol. 60, No August, pp. 89-89, ISSN 0030-3992
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević M., Savović S., Djordjevich A., Bajić J., Stupar D., Kovačević M., Simić S.: Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres, Optics and Laser Technology, 2013, Vol. 47, pp. 148-151, ISSN 0030-3992
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStupar D., Bajić J., Dakić B., Slankamenac M., Živanov M.: The possibility of using a plastic optical fibre as sensing element in civil structural health monitoring, Physica Scripta, 2013, Vol. 2013, No T157, pp. 1-4, ISSN 0031-8949
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBajić J., Stupar D., Joža A., Slankamenac M., Jelić M., Živanov M.: A simple fiber optic inclination sensor based on the refraction of light, Physica Scripta, 2012, Vol. 149, pp. 1-4, ISSN 0031-8949, UDK: doi:10.1088/0031-8949/2012/T149/014024
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуManojlović L., Živanov M., Slankamenac M., Stupar D., Bajić J.: A Simple Low-Coherence Interferometric Sensor for Absolute Position Measurement Based on Central Fringe Maximum Identification, Physica Scripta, 2012, Vol. 149, pp. 1-4, ISSN 0031-8949, UDK: doi:10.1088/0031-8949/2012/T149/014023
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSekulić D., Satarić M., Živanov M., Bajić J.: Soliton-like pulses along electrical nonlinear transmission line, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, Vol. 121, No 5, pp. 53-58, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуJelić M., Slankamenac M., Živanov M., Stupar D., Bajić J.: Development of a Fibre-optic Measurement System for Teaching an Advanced Course in Optoelectronic Components for Optical Communications, International Journal of Electrical Engineering Education, 2013, Vol. 50, No 1, pp. 34-45, ISSN 0020-7209
(М23) Рад у међународном часописуBajić J., Manojlović L., Batinić B., Joža A., Laković N., Živanov M.: Monitoring of the laser wavelength in modern fiber-optic communication systems using dual photodetectors, Optical and Quantum Electronics, 2017, pp. 1-8, ISSN 0306-8919
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕлектроникаУниверзитет у Новом Саду01.10.2021.
ДоцентЕлектроникаУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.
АсистентЕлектроникаФакултет техничких наука23.01.2016.
АсистентЕлектроника23.01.2013.
Асистент - стари називЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоФакултет техничких наука01.11.2012.
Истраживач приправникЕлектроникаФакултет техничких наука29.12.2010.